Visvijvers

Verzuring van visvijvers is een kritiek probleem in de visserij en visproductie, omdat het schadelijke gevolgen kan hebben voor aquatische ecosystemen en de gezondheid van vissen. Het ontstaat voornamelijk door de ophoping van zure stoffen in waterlichamen, waardoor de pH-waarde daalt. De zuurgraad van het water kan afkomstig zijn van verschillende bronnen, waaronder afspoeling uit de landbouw, industriële lozingen en atmosferische depositie, en vormt een uitdaging met vele facetten. Om vijvers in goede conditie te houden, worden verschillende producten op basis van kalk verspreid. De voedselketens in zoet water bestaan uit veel verschillende soorten organismen die allemaal erg belangrijk zijn.

Image
Fishpond_fish