Drinkwater

Drinkwater, een fundamentale behoefte voor het leven, wordt vaak bereid uit ondergrondse putten, bronnen en oppervlaktewater. In de meeste gevallen moet deze ruwe waters gezuiverd en gedesinfecteerd worden om te voldoen aan de drinkwaternormen. Naast de zuivering implementeren steeds meer landen waterhardheidscontrole om 'zacht' water aan eindgebruikers te leveren, wat leidt tot een verbeterde waterkwaliteit en  een hogere duurzaamheid door een lager gebruik van reinigingsmiddelen, minder kalkaanslag en corrosie in transportleidingen en huishoudelijke apparatuur. Het AquaCalco® W-productgamma wordt ingezet in zowel het zuiveringsproces als in de hardheidscontrole in overeenstemming met de EN-12518 drinkwaternorm.

Image
drinking_water

Functies in meer detail:

Hardheidscontrole:

 • De AquaCalco® W producten werken als een pH-verhogend reagens en als een bron van calcium en magnesium, die een goede decarbonatie of remineralisatie van drinkwater mogelijk maken.

pH-regeling:

 • Het AquaCalco®W productassortiment (Q, S, M) met een pH-waarde van 12,6 heeft een hoge neutralisatiewaarde, wat een geschikte en correcte pH-verhoging mogelijk maakt.
 • De AquaCalco® LSW werkt als een natuurlijke buffer omdat het langzaam reageert met zuur water en het neutraliseert tot een pH van ongeveer 7, terwijl het water wordt gemineraliseerd met calcium en/of magnesium.

Neerslaan van anorganische verontreinigingen:

 • Dankzij de verhoging van de pH-waarde worden metalen zoals ijzer, aluminium en bestanddelen zoals mangaan effectief uit het drinkwater verwijderd.

Coagulatie van zwevende deeltjes:

 • De producten uit het AquaCalco®W assortiment bevorderen de coagulatie/flocculatie van gesuspendeerde vaste stoffen in water wanneer ze worden gebruikt in combinatie met een coagulant zoals ijzer- of aluminiumzouten.

 

Voordelen in meer detail:

Duurzaamheid:

 • Het decarbonisatieproces ook verzachten genoemd met behulp van pelletreactoren gebruik makende van AquaCalco® W-producten, produceert kalksteenpellets die kunnen worden gevaloriseerd in landbouw- en industriële processen zoals glas, bouw, enz.
 • Minder slijtage van huishoudelijke apparatuur en minder schoonmaakmiddelen nodig in huishoudens door een lagere waterhardheid.

Veilig en gemakkelijk te hanteren:

 • AquaCalco® SW en MW worden beschouwd als niet-ADR producten en zijn niet corrosief voor de huid.
 • Alle AquaCalco® producten zijn op natuurlijke en minerale basis en beperken zo de toevoeging van ‘synthetische chemicaliën’ in het drinkwater.

Uniek hardheidsbeheersingsmedium:

 • Het AquaCalco® W-gamma heeft een unieke dubbele functie in het hardheidscontroleproces omdat het even goed werkt om de pH verhogend medium als een bron van calcium en/of magnesium.

TCO-verlaging:

 • AquaCalco® W is kostenefficiënter dan andere pH-verhogende reagentia.
 • AquaCalco® W verbetert de coagulatie en vermindert de behoefte aan andere chemicalien  in fysicochemische waterbehandeling.
 • Geen beperkte beschikbaarheid en wordt lokaal geproduceerd.