Carmeuse engageert zich om zijn bedrijfsactiviteiten uit te voeren in overeenstemming met onze waarden en duurzame praktijken. Onze bedrijfsactiviteiten zijn afhankelijk van talrijke leveranciers van diverse goederen en diensten. Carmeuse verwacht dat onze leveranciers zich ook houden aan redelijke gedragsnormen.

Als u een van de leveranciers van Carmeuse bent of wilt worden, lees dan dit beleid grondig door.