Proceswater

Water is een essentiële bron voor bijna alle soorten industrie. Deze zogenaamde proceswaters worden gebruikt in een breed scala van toepassingsingen, van water in reactieprocessen, koelwater, ketelwater, enz. Proceswater, dat vaak afkomstig is van oppervlaktewater of gerecycled afvalwater, moet worden behandeld in overeenstemming met de specificaties die vereist zijn voor de productie.  Dit  om een goed en stabiel productieproces mogelijk te maken. Carmeuse biedt met het AquaCalco® productgamma, knowhow en diensten aan om te voldoen aan specifieke vereisten op het vlak van kwaliteit en kostenoptimalisatie in proceswaterbehandeling. Het productgamma bestaat uit een breed gamma droge producten (AquaCalco® Q, S), die in veel gevallen ter plaatse moeten worden geprepareerd naar suspensies, en kant-en-klare suspensies (AquaCalco® M) met verschillende fysico-chemische samenstellingen en concentraties.

Image
Process_water

Functies in meer detail:

Hardheidscontrole:

 • Dankzij de dubbele functie als pH-verhogend product en  calciumbron wordt een geschikte decarbonisatie of remineralisatie van het water bereikt.

pH-regeling:

 • Het AquaCalco® productassortiment (Q, S, M) met een pH-waarde van 12,6 heeft een hoge neutralisatiewaarde, wat een geschikte en correcte pH-verhoging mogelijk maakt.
 • AquaCalco® LS werkt als een natuurlijke buffer omdat het langzaam reageert met zuur water en het neutraliseert tot een pH van ongeveer 7, terwijl het water wordt gemineraliseerd met calcium en/of magnesium.

Verwijdering van verontreinigingen:

 • Een percipitatie van (zware) metalen in hun specificieke pH-neerslag bereik zorgt voor een effeciente verwijdering  uit het water.
 • Door aanwezigheid van Calcium in het AquaCalco® gamma worden verontreinigende stoffen zoals sulfaten, fosfaten en fluoriden neergeslagen als slecht oplosbare calciumzouten.

Vermindering van COD door coagulatie:

 • De AquaCalco® producten bevorderen de coagulatie/flocculatie van onoplosbaar organisch materiaal in water. Door deze organische componenten in de vorm van slib te verwijderen, kan een aanzienlijke verlaging van de COD (chemisch zuurstofverbruik) worden waargenomen.

Beschikbaarheid:

 • De meeste AquaCalco® producten worden lokaal geproduceerd.

 

Voordelen in meer detail:

Upcycling van onthardingsnevenproducten:

 • Het ontkalkingsproces met AquaCalco® producten vormt een kalksteenslib dat kan worden gevaloriseerd in bijvoorbeeld landbouwprocessen.

Veilig en gemakkelijk te hanteren:

 • De AquaCalco® S en M worden beschouwd als een niet-ADR-product en zijn niet corrosief voor de huid.

Unieke pH-neutralisatie:

 • Eén op één vervanging van natronloog.

TCO reductie:

 • AquaCalco® is kostenefficiënter dan andere pH-verhogende neutralisatiemiddelen.
 • AquaCalco® verbetert de coagulatie en vermindert de behoefte aan andere chemische reagentia in fysicochemische waterbehandeling.
 • Minder slijtage en reinigingsbehoeften dankzij hardheidscontrole.
 • Geen beperkte beschikbaarheid en wordt lokaal geproduceerd.