Landbouw

Boeren over de hele wereld vertrouwen op onze oplossingen en expertise om de vruchtbaarheid van de bodem te verbeteren, de productie van gewassen te stimuleren en hun dieren te voeden, door zich te richten op efficiënte landbouw. We zijn een toonaangevende leverancier van producten die worden gebruikt in een uitgebreide reeks alledaagse voedingsmiddelen en dranken, om nog maar te zwijgen van suikerraffinage en kunstmestproductie.

Image
Agriculture_main_photo_tractor_red
Menu

PROFESSIONELE BODEMSERVICE

Zonder gedetailleerde kennis van de bodemgesteldheid is het niet mogelijk om effectief te bemesten, dus professionele bemonstering is erg belangrijk. Je kunt het juiste gewas telen, je kunt de juiste agrotechniek toepassen en tot slot kun je de juiste hoeveelheid kunstmest, bestrijdingsmiddelen en water toedienen. Professionele bodemanalyse & service zal je de hoogst mogelijke opbrengst en een zeer goede gewaskwaliteit opleveren, wat je winstgevendheid zal verhogen.

Meer informatie
Carmeuse_soil_service_field

BODEMAANPASSING

De bodem is onze belangrijkste rijkdom. We hebben een gezonde, optimale bodem nodig, vrij van blokkades door voedingselementen, met perfecte fysieke, chemische en biologische eigenschappen, die ons helpt om uitstekende opbrengsten per oppervlakte-eenheid te behalen. Voor alle boeren is superieure productie van hoge kwaliteit tegen aanvaardbare kosten het ideaal waar ze naar streven.

Meer informatie
Soil_amendament_6

VOEDING VOOR PLANTEN

Plantenvoeding is de basis van succesvolle landbouw. Het gaat erom planten te voorzien van essentiële voedingsstoffen die hen in staat stellen belangrijke functies uit te voeren, zoals fotosynthese, groei en weerstand tegen ziekten en stress. Een goede plantenvoeding verhoogt niet alleen de opbrengst van gewassen, maar ook de voedingswaarde van de oogst.

Meer informatie
Soil_amendament_6

TUIN & BOOMGAARDEN

Tuinen en boomgaarden zijn diverse ecosystemen die een grote verscheidenheid aan plantensoorten herbergen, van fruitbomen tot groenten en sierplanten. Voor bloeiende planten is het essentieel dat de chemische samenstelling van de bodem optimaal is. Als de pH van de bodem te laag is, kan dit de opname van voedingsstoffen en de algehele gezondheid van planten belemmeren. In dergelijke gevallen kan het toepassen van TerraCalco® een effectieve oplossing zijn om de pH te verhogen en een gunstiger omgeving voor plantengroei te creëren.

Meer informatie
Garden_apple_tree