Baggerspecie

Baggeren is essentieel voor het onderhoud van havens en waterwegen in het kader van water- en overstromingsbeheer. In overeenstemming met het concept van de Circulaire Economie kan baggerspecie vaak op verschillende manieren worden hergebruikt. Vervuilde sedimenten, zelfs als ze in kleine hoeveelheden voorkomen, kunnen alleen worden hergebruikt na een speciale behandeling. Het hergebruik is onderworpen aan strenge milieulimieten. Carmeuse heeft het StabiCalco® productgamma ontwikkeld om te voldoen aan de eisen voor de behandeling van baggerslib.

Image
Dredging_sludge_1

Functies in meer detail:

Pozzolanische reacties:

  • Kalk en bindmiddelen op kalkbasis worden gebruikt om baggerspecie te verharden en te stabiliseren voor hergebruik.

Verbeterde verwerking:

  • Producten uit de StabiCalco®-reeks bevorderen coagulatie/flocculatie bij het verbeteren van drainage, hantering en uitharding.

Immobilisatie en stabilisatie:

  • Voor de meeste sedimenten combineren de op maat gemaakte bindmiddelen de bovenstaande effecten met een verhoogde ‘cementering’ reactie van de hydraulische hulpstoffen. Dit synergetische effect resulteert in stabiele en duurzame eindproducten waar dat nodig is.

 

Voordelen in meer detail:

Verbeterde ontwatering:

  • Drogen dankzij exotherme reacties.
  • Verdere ontwatering en fysische transformatie dankzij reactie met de aanwezige kleimineralen, waardoor fysisch gebonden water vrijkomt. Hierdoor veranderd de structuur naar zandig of korrelig.

Immobilisatie van verontreinigende stoffen en blokkering van uitloging:

  • Vermindering van de oplosbaarheid van de meeste verontreinigingen in baggerspecie (voornamelijk zware metalen) door de alkalische pH van de kalk en preventie van hun uitloging naar het milieu.
  • Sedimentstabilisatie dankzij de pozzulane reactie tussen kalk en kleimineralen tot een vaste en weinig doorlatende matrix, die bijdraagt aan het blokkeren van de uitloging van verontreinigingen.

TCO-reductie:

  • Dankzij de verschillende kenmerken van het StabiCalco® productassortiment kan het aantal behandelingsstappen verminderd worden of zelfs in-situ uitgevoerd worden, wat leidt tot een verlaging van de totale behandelingskosten.

Beschikbaarheid:

  • Geen beschikbaarheidsbeperkingen en lokaal geproduceerd.