We gebruiken en transformeren natuurlijke hulpbronnen - kalksteen en water - op de meest efficiënte manier om hun functioneel doel te maximaliseren en de afvalproductie te minimaliseren. Carmeuse streeft ernaar om 100% van wat uit de aarde is gewonnen te gebruiken en 0% afval achter te laten.  

Tijdens elke productiefase streeft Carmeuse ernaar om de beste technologie en praktijken te implementeren en toe te passen op het gebied van energiegebruik, luchtemissies, alternatieve brandstoffen en koolstofemissies. In al deze praktijken monitoren we het totale verbruik van hulpbronnen en de output van emissies om onze activiteiten voortdurend te verbeteren en te bevorderen in de richting van een optimale milieuefficiëntie. 

Een van de beste voorbeelden van onze monitoringpraktijken is in onze ovens. We hebben geleidelijk aan de emissiecontroleprogramma's uitgebreid om de naleving van de industrie- en overheidsvoorschriften te garanderen en om de schoonste omstandigheden te creëren voor de gemeenschappen om ons heen.