Inzicht in uw marktbehoeften

Exploitanten van installaties worden geconfronteerd met extra kosten om  aan de strenge emissiegrenswaarden te voldoen, terwijl zij geen compensatie ontvangen. Systemen voor emissiebeheersing moeten een extreem hoge verwijderingsefficiëntie bieden en tegelijk volledig betrouwbaarheid zijn. Redundantie kan de betrouwbaarheid van een systeem verbeteren, maar verhoogt de nalevingskosten aanzienlijk. Er zijn veel factoren die de keuze van het rookgasreinigingsproces beïnvloeden en die een aanzienlijke invloed hebben op de toekomstige werking van het systeem. Een van deze factoren is het gebruikte reagens, met inbegrip van de specificaties, de beschikbaarheid en de prijs ervan.

Oplossingen voor uw behoeften

De experts van Carmeuse kunnen u helpen bij het bepalen van de beste oplossing voor uw behoeften, rekening houdend met alle kosten die verbonden zijn aan uw rookgasreinigingsproject. Zij kunnen ook specifieke oplossingen aanbevelen, afhankelijk van de lokale context. Klassieke reagentia, specialty products en bijbehorende diensten maken allemaal deel uit van onze oplossingen:

 • CleanCalco® LS
 • CleanCalco® QL
 • CleanCalco® CDS
 • CleanCalco® SD
 • CleanCalco® FGC
 • CleanCalco® HPV
 • CleanCalco® FGC-AC
 • CleanCalco® Depurcal

Naast het bepalen van het juiste product, omvatten onze diensten :

 • Evaluatie en demonstratie testen
 • Operationele ondersteuning op locatie
 • Tune-IT
 • Opslag en dosering
 • Kwaliteit en innovaties
 • Customer Service & Supply oplossingen

Other Rookgasreiniging applications

View all of them
Two smoke stacks with steam coming out
Industriële Toepassingen
Inside bottom of smoke stack
Nutsvoorzieningen & ketels