Inzicht in uw marktbehoeften

De kwaliteit, de granulometrie, de hoeveelheid en de methode om kalk toe te voegen aan het agglomeratieproces zijn van cruciaal belang voor vier aspecten van de sinterfabriek: de sinterprestaties, de productiviteit, het brandstofverbruik en de milieuvoetafdruk.

Wat zijn de beste manieren om een kleinere milieuvoetafdruk te bereiken, de sinterproductiviteit te   verbeteren en het energieverbruik te verminderen?

Wat is de invloed van de sinterkwaliteit op de totale kosten en op de downstreamactiviteiten?
 

Solutions to Meet Your Needs

  • Kalk verbetert, in vergelijking met kalksteen, de warmteoverdracht in de sinterlaag.
  • De hoeveelheid, het type en de kwaliteit van de smeltmiddelen (fluxes) zijn bepalend voor de sinterkwaliteit, hetgeen kan resulteren in een beter energieverbruik en lagere emissies van de sinterfabriek.
  • Het gebruik van sinter in plaats van ertsklompen en pellets draagt bij tot een vermindering van het brandstofverbruik in hoogovens en van de CO2-uitstoot.
  • Toevoeging van gefluxt sinter aan de hoogoven verhoogt de verweking en de smelttemperatuur en verbetert de reductie.
  • De sintersterkte speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de PCI-rate in hoogovens.

Other Ijzer & Staal applications

View all of them
header_iron_steel
Ontzwaveling van Ruwijzer
iron ore
Behandeling van Ijzererts