Inzicht in uw marktbehoeften

In de papier- en pulpindustrie wordt kalk voornamelijk gebruikt in het Kraft-proces. De kalk wordt gebruikt bij de causticisatie - de terugwinning van natriumhydroxide door de reactie van gebluste kalk Ca(OH)2 en natriumcarbonaat Na2CO3. Bij deze reactie ontstaat natriumhydroxide (NaOH), dat wordt hergebruikt in het pulpproces, en calciumcarbonaat (CaCO3.). Dit calciumcarbonaat (in de vorm van slib) kan worden gecalcineerd in de plaatselijke kalkoven om ongebluste kalk te produceren, die vervolgens wordt geblust en die opnieuw gebruikt wordt bij het causticiseren.

Er moet regelmatig verse ongebluste kalk (ongeveer 250 kg/T pasta) worden toegevoegd om de concentratie van de onzuiverheden binnen aanvaardbare grenzen te houden.
In pulp- en papierfabrieken kan kalk ook voor vele andere doeleinden worden gebruikt, zoals waterbehandeling, pH-neutralisatie, rookgasreiniging, enz.

De reactiviteit van de kalk en het CaO-gehalte moet zo hoog mogelijk zijn, om een goed blusproces te bekomen en zo hoog mogelijk natriumhydroxide recovery rendement.

Oplossingen voor uw behoeften

Carmeuse levert voor deze toepassing kalk van zeer hoge kwaliteit.