Belangrijke overwegingen

Sommige procescondities, zoals de temperatuur, verhogen het specifieke reagensverbruik van droge rookgasreinigingsprocessen. Deze hogere verbruiken resulteren in  genereren meer bijproducten, verspilling van ongereageerd product en verhogen de operationele kosten  aanzienlijk. Injectie van calciumreagens bij hoge temperaturen (900 - 1000°C) helpt de reactie met zwavelcomponenten. Een dergelijke injectie kan echter ook het gedrag van de as beïnvloeden, vooral door het smeltpunt van de as te verlagen.


CleanCalco® Depurcal is een gehydrateerde magnesiumhoudende kalk en is geoptimaliseerd voor injectie bij hoge temperaturen. Het product wordt, wanneer het vroeg in het proces wordt geïnjecteerd en tussen 900 en 1000°C in de oven, direct thermisch geactiveerd om een microstructuur en porositeit te creëren.

Dit helpt:
•    SO3, SO2, HF en wat HCl direct te neutraliseren.
•    de apparatuur te beschermen tegen agressieve zure gassen.
•    het smeltpunt van de as te verhogen dankzij het magnesiumgehalte, waardoor de zuiverheid van de buisplaat en dus het thermisch rendement van de ketel wordt verbeterd.


Deze behandeling wordt in eerste instantie gebruikt in Waste-to-Energy-installaties (maar kan ook worden toegepast in warmte- en elektriciteitsketels) en is uiterst efficiënt in het verminderen van de verontreinigende stoffen in de ketel zelf. Het maakt het mogelijk om de downstream kanaalsorbent-injectie te laten werken als een eenvoudige polijstende FGC-stap.
 

Uw voordelen

•    Directe neutralisatie van zuren (SO2, SO3, HF en HCl) in de ketel/oven.
•    Stabiele vuilvracht in de stroomafwaartse polijstinstallatie FGC (geen piek).
•    Geoptimaliseerd en laag verbruik van sorbens bij de polijststap.
•    Vermindering van de vorming van PCDD's (dioxines) en PCDF's (furanen).
•    Meer poreuze, brokkelige as dankzij de wijziging van het smeltpunt.
•    Schonere ketel/oven.
•    Verminderde ketel-/ovencorrosie.
•    Verbeterd ketelrendement.
•    Besparing op onderhoud.
•    Verhoogde betrouwbaarheid van de FGC-unit.