ONZE MISSIE                                                                                                                                                              Onze missie geeft vorm aan ons bedrijf, onze activiteiten en onze zakelijke activiteiten. Het belangrijkste is dat we onze missie nastreven volgens een reeks waarden die volgens ons essentieel zijn om onze korte- en langetermijndoelstellingen te realiseren.
 

Wij geven om mensen.
Wij durven anders te denken.
Wij omarmen innovatie.


ONZE VISIE
Onze Visieverklaring geeft richting aan onze bedrijfsstrategie, onze acties en onze individuele doelstellingen. 
 

We dragen bij aan een betere wereld. 


ONZE WAARDEN                                                                                                                                                          Onze waarden vertegenwoordigen onze kernovertuigingen en bepalen hoe we ons gedragen. Het is ons DNA en een belangrijk onderdeel van onze cultuur. We zijn over de hele wereld actief - in verschillende landen, verschillende culturen, met verschillende religies en politieke overtuigingen. Onze waarden bieden een kader voor de manier waarop we deze verschillen overbruggen en gebruiken om ons bedrijf te versterken.
 

Klantgerichtheid

 • Het leveren van de juiste kwaliteit in termen van product, diensten en eventuele deliverables
 • Het leven van onze klanten gemakkelijker maken
 • De verwachtingen van de klant overtreffen

Lange termijn

 • De loyaliteit van onze klanten verdienen
 • Efficiënt werken
 • Investeren om lang mee te gaan, investeren voor morgen

Verantwoordelijkheid

 • Problemen aanpakken en oplossen
 • Eigenaar van onze beslissingen blijven
 • Niets wat we doen is het waard om gewond te raken

Respect

 • We respecteren onze verplichtingen
 • We respecteren anderen, hun ideeën, hun verschillen en hun culturen.
 • We respecteren het milieu, de natuur en onze gemeenschappen.

Efficiëntie

 • Vereenvoudiging van onze processen waar mogelijk
 • Maximale toegevoegde waarde bieden met minimale middelen
 • Verstandig besteden
Carmeuse Badge of Honor