Inzicht in uw marktbehoeften

Energie is essentieel voor de moderne wereld. Recente technische ontwikkelingen hebben het mogelijk gemaakt het aandeel van hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, te  doen toenemen en tegelijk de intermitterende werking ervan, wat nog steeds een groot nadeel is, te beperken. Vanwege het gebrek aan voldoende opslagcapaciteit blijven fossiele brandstoffen en nucleaire energiebronnen echter een belangrijk onderdeel van de energiemix om de stabiliteit van het net en de betaalbaarheid van elektriciteit in sommige regio's te handhaven.

Er bestaan veel emissiecontrolesystemen voor elektriciteitscentrales. Bij de keuze van de te gebruiken technologie spelen veel verschillende factoren een rol. Deze keuze is van grote invloed op  de toekomstige werking van een elektriciteitscentrale. Een van de parameters die een invloed heeft op deze werking is de reagentia, met inbegrip van specificatie, beschikbaarheid en prijs.

Oplossingen voor uw behoeften

De experts van Carmeuse kunnen u helpen de beste oplossing voor uw behoeften te bepalen, rekening houdend met alle kosten die aan uw rookgasreinigingsproject verbonden zijn. Zij kunnen ook specifieke oplossingen aanbevelen, afhankelijk van de lokale context. Het is daarom van essentieel belang om het juiste reagens voor uw toepassing te kiezen, aan de hand van parameters zoals het type brandstof, het proces, de lokale voorschriften enz. Carmeuse heeft een gamma van producten die optimaal zijn afgestemd op uw behoeften:

 • CleanCalco® LS
 • CleanCalco® QL
 • CleanCalco® CDS
 • CleanCalco® SD
 • CleanCalco® FGC
 • CleanCalco® HPV
 • CleanCalco® FGC-AC
 • CleanCalco® Depurcal

Carmeuse zal altijd het juiste CleanCalco® sorptiemiddel leveren, welk proces u ook kiest. Naast een product, biedt Carmeuse de mogelijkheid om de rookgasreiniging tijdens de exploitatie te optimaliseren, zodat de nalevingskosten zo laag mogelijk blijven:

 • Evaluatie en demo testen
 • Operationele ondersteuning op locatie
 • Tune-IT
 • Opslag en dosering
 • Kwaliteit en innovaties
 • Customer Service & Supply oplossingen

Other Rookgasreiniging applications

View all of them
Incinerator
Waste-to-energy
Two smoke stacks with steam coming out
Industriële Toepassingen