Inzicht in uw marktbehoeften

Het behoud van een schuimende slak in de EAF is essentieel, maar vormt een fundamentele uitdaging. Moderne zijwandkalkinjectiesystemen injecteren kalk alleen wanneer dat nodig is, zodat de slak gedurende de hele warmtecyclus schuimig blijft. Carmeuse heeft een unieke positie op dit gebied, dankzij een sterke referentielijst, ervaren technici, en een operationeel kalkinjectieproefsysteem dat in staat is om de huidige of potentiële kalkinjectiematerialen in meerdere configuraties te testen en te vergelijken, om zo de huidige of potentiële kalkinjectiesystemen in EAF na te bootsen.

Hoe kan schuimende slak in de EAF worden gehandhaafd?
Wat is de beste beschikbare technologie (BBT) voor de toevoeging van kalk in hoogovens?
Wat zijn de beste manieren om het verbruik van energie, elektroden en vuurvaste materialen te verminderen en toch zuiverder staal te maken?
Wat zijn de veilige praktijken voor de toepassing van kalk in EAF ?
 

Solutions to Meet Your Needs

  • Het schuimen kan negatief worden beïnvloed door meerdere procesparameters. Als de schuimhoogte daalt, is het erg moeilijk om de slak weer schuimig te krijgen met alleen koolstofinjectie.
  • Kalkinjectie biedt een ideale oplossing om een goed schuimende slak te behouden. Het is een gecontroleerd proces gebaseerd op de slakconditie en is in staat om een consistente basiciteit, vloeibaarheid en schuimvorming te behouden.
  • Kalk- en dolime-injectie in de EAF biedt een aanzienlijke vooruitgang ten opzichte van de traditionele praktijken. Naast de voordelen op het gebied van veiligheid en housekeeping, helpt het om het schuimen, de boogstabiliteit, het energie- en elektrodeverbruik, de terugwinning van fluxen en de levensduur van vuurvaste materialen te verbeteren. Dit helpt om de EAF conversiekosten en de impact op het milieu te verlagen.
     

Other Ijzer & Staal applications

View all of them
header_iron_steel
Ontzwaveling van Ruwijzer
sinter
Sinterfabriek