Inzicht in uw marktbehoeften

In de meeste industriële productieprocessen is de emissiecontrole gericht op stof en andere verontreinigende stoffen zoals zure gassen – met name SOX. Een specifieke extra stap in het controlesysteem is dus noodzakelijk. De prioriteit is dan om de voorschriften tegen de laagste totale kosten na te leven. Bij de keuze van een rookgasreinigingsoplossing moet dus rekening worden gehouden met betrouwbaarheid, gebruiksgemak en kostenefficiëntie.


De meeste standaardoplossingen omvatten droge procédés (droge sorbentinjectie) vanwege hun flexibiliteit, eenvoud en lagere investeringskosten, en omdat zij betrouwbaar en efficiënt zijn. Maar zelfs als deze rookgasreiniging niet tot de kernactiviteiten van de exploitant behoort,  moet ook worden gekeken of het proces geoptimaliseerd kan worden.

Oplossingen voor uw behoeften

CleanCalco® is het producassortiment van Carmeuse voor rookgasreiniging, inclusief volledige service door onze experts. Deze helpen bij het identificeren, implementeren en optimaliseren van een betrouwbare en kosteneffectieve rookgasreinigingsoplossing. Speciale producten zijn ontworpen om het verwijderingsrendement te verhogen in vergelijking met de klassieke gebluste kalk.

Na het afstemmen van het juiste reagens en de bijbehorende diensten, kunnen klanten volledig voldoen aan de wetgeving met lage bedrijfskosten en het hoogste gebruiksgemak. Exploitanten kunnen zich dan richten op hun kernactiviteiten, in plaats van op de emissiegrenswaarden.

Onze geoptimaliseerde oplossing omvat producten zoals :

 • CleanCalco® SD
 • CleanCalco® FGC
 • CleanCalco® HPV

Carmeuse zal altijd het juiste CleanCalco® -sorptiemiddel leveren, welk proces u ook kiest. Naast een product, biedt Carmeuse de mogelijkheid om de rookgasreiniging tijdens de exploitatie te optimaliseren, zodat de nalevingskosten zo laag mogelijk blijven:

 • Evaluatie en demonstratie testen
 • Operationele ondersteuning op locatie
 • Tune-IT
 • Opslag en dosering
 • Kwaliteit en innovaties
 • Customer Service & Supply oplossingen
   

Other Rookgasreiniging applications

View all of them
Inside bottom of smoke stack
Nutsvoorzieningen & ketels
Incinerator
Waste-to-energy