Inzicht in uw marktbehoeften

Fijne bodems met een slechte draagkracht zijn vaak een grote uitdaging voor geo-engineers en ontwerpers. Wanneer ViaCalco® wordt gemengd in fijne gronden, kan een onwerkbaar terrein worden omgevormd tot een solide werkplatform. Dit biedt een basis voor de verdere aanleg van alle soorten ondergrond, afdekkingslagen en ondergronden voor snelwegen, spoorwegen, wegen, industrieterreinen, luchthavens of andere grondwerken die verband houden met civieltechnische projecten.


Natte, zwakke en fijnkorrelige grond kan op veel bouwplaatsen een grote uitdaging vormen. Een modderige bouwplaats zorgt voor moeilijke werkomstandigheden, zoals de toegang voor verkeersvoertuigen op de bouwplaats . Dergelijke gronden maken het zeer moeilijk om aan de verdichtingseisen te voldoen die door de civiel- of geotechnisch leidend ingenieur zijn vastgesteld. Natte en slecht verdichte grond resulteert in een slechte ondersteuning van de bestrating en ophoging. Op een bouwplaats betekent tijdverlies ook verlies van winst.

Oplossingen voor uw behoeften

ViaCalco® droogt onmiddellijk fijne kleihoudende grond. Het verbetert ook de verwerkingsomstandigheden, dankzij het flocculatie-effect van kalk en kleiGeotechnische voorstudieskunnen zelfs het hergebruik van de bodem optimaliseren, met als resultaat een verbetering op lange termijn. Het toevoegen van ViaCalco® kan resulteren in drie belangrijke bodemverbeteringen:

 

  • Drogen van gronden - vermindering van het vochtgehalte van de bodem.
  • Grondmodificatie - het verminderen van de plasticiteit van de bodem, het makkelijker maken om te verdichten en het verhogen van het onmiddellijk draagvermogen..
  • Gondstabilisatie - verhoging van de sterkte en draagvemogen op lange termijn, met vermindering van het zwelpotentieel en weerstand tegen vries-dooi.

 

SAVES TIME & MONEY ViaCalco® behandelde grond kan een aantal economische voordelen bieden voor een bouwproject:

 

  • Kost minder dan andere bodemverbeteringsopties, vooral in vergelijking met 'remove-and-replace' bij gebruik van steenslag en geo-synthetische materialen.
  • Verbetert snel het draagvermogen van de grond op de bouwplaats, waardoor bouwmaterialen kunnen worden geleverd en een solide werkplatform voor andere bouwwerkzaamheden ontstaat. Tijd is geld - kalk helpt het project op schema te houden.
  • Vermindert de kosten van hoger liggende lagen, omdat ViaCalco® gestabiliseerde grond een langdurige sterkte heeft die kan worden overwogen bij het ontwerpen van de funderingen en wegbestrating, omdat deze is geïntegreerd in de ondergrond en de afdekkingslagen.
     

 

Other Civieltechnische applications

View all of them
precast concrete
Geprefabriceerd beton
construction aggregates
Asphalt