Inzicht in uw marktbehoeften

Onze planeet herbergt steeds meer mensen, vandaar de behoefte aan grondstof- en energie- efficiënte bouw- en metselwerkmethoden. Cellenbeton - in het Engels Aerated Autoclaved Concrete (AAC) - bakstenen behoren tot de toonaangevende oplossingen voor duurzaam bouwen. AAC wordt geproduceerd door ongebluste kalk te mengen met cement, zand, water en aluminiumpoeder. Het resultaat is een pasta die opstijgt en zich vormt tot lichte, honingraatvormige blokken met uitstekende thermische en geluidsisolerende eigenschappen.


In de afgelopen decennia is de behoefte aan nieuwe woningen en industrieparken aanzienlijk toegenomen door de snelle bevolkingsgroei en de voortdurende uitbreiding van steden. Het doel van duurzame verstedelijking wordt uitgedaagd door de trend om op een milieuvriendelijke manier te bouwen, rekening houdend met de efficiëntie van de primaire grondstoffen.

Oplossingen voor uw behoeften

Cellenbeton is een lichtgewicht, geprefabriceerd betonnen bouwmateriaal. Het biedt tegelijkertijd de structuur, de thermische isolatie, de brandwerendheid en de schimmelbestendigheid van een gemetselde structuur die wordt gebruikt voor woningen en industriële gebouwen. AAC wordt erkend als een duurzame bouwtechniek en is zeer zuinig in het gebruik van primaire grondstoffen, aangezien zelfs dichtheden kunnen worden bereikt van minder dan 250 kg/m³. AAC wordt geproduceerd door het mengen van kalk, zand, cement, gips en aluminiumpoeder in een batchproces. Ongebluste kalk, die reactiviteit en fijnheid biedt, is een belangrijk element in het AAC-proces. Met dit materiaal worden onder andere bouwblokken, wandplaten, gevelpanelen en lateien geproduceerd.

Other Bouwmaterialen applications

View all of them
sand lime bricks
Kalkzandsteen
clay bricks
Bakstenen