Inzicht in uw marktbehoeften

Voor de productie van calciumverbindingen worden kalkproducten voornamelijk gebruikt als calciumbron om een grote verscheidenheid aan chemicaliën te maken. Deze omvatten bleekpoeder, calciumfosfaat, calciumchloride, calciumzepen, calciumlactaat, calciumnitraat, calciumcitraat, en vele andere. Deze chemicaliën worden gebruikt in diverse industrieën, zoals kunstmest, kunststoffen, voedingsmiddelen, enz.

In de chemische industrie is kalk ook nodig voor de productie van alkeenoxiden, trichloorethyleen voor ontvetting, magnesiumhydroxide voor vuurvaste materialen, olieadditieven voor smeermiddelen en vetten, enz.

De kalk bevat het calciumelement dat in de uiteindelijke chemische verbinding zal worden opgenomen. De specificaties van de kalk hebben een directe invloed op het reactieproces en op de kwaliteit van het eindproduct.

Het voor de reactie beschikbare calcium moet zo hoog mogelijk zijn om een maximaal rendement uit de kalk te halen. Zuiverheid is ook essentieel om de kwaliteit van het eindproduct te garanderen.

Oplossingen voor uw behoeften

Voor deze markt levert Carmeuse specifieke soorten kalksteen, gebluste en ongebluste kalk met een hoog Ca-gehalte, hoge zuiverheid en reactiviteit.