Inzicht in uw marktbehoeften

Vervoersbedrijven staan onder druk om het financiële rendement van investeringen in wegen en snelwegen te verhogen en de uitdagingen als gevolg van het onderhoud van asfaltverharding een minimum te beperken en de levensduur van de verhardingen te verlengen. De bureaus zijn op zoek naar betrouwbare, beproefde en duurzame oplossingen. Hydraterende kalk, een chemisch actieve vulstof, levert een toegevoegde waarde voor investeerders.


Wegenadministraties en wegbeheerders zijn vaak op zoek naar oplossingen om hun onderhoudskosten, en dus ook hun levenscycluskosten, te verlagen. Als gevolg daarvan kijken ze meestal naar de kwaliteitsparameters die van invloed zijn op de levensduur van de weg.

Oplossingen voor uw behoeften

Hydraatkalk is een chemisch actieve vulstof. Het biedt synergetische voordelen doordat het de weerstand tegen vochtgevoeligheid en tegen spoorvorming verhoogt, omdat het de mix bij hogere temperaturen stijver en taaier maakt. Dit resulteert in een asfaltmengsel dat beter bestand is tegen vermoeidheid. 

Bovendien vermindert hydraatkalk de verouderingssnelheid van asfaltverharding door de oxidatie van bitumen te vertragen. De asfaltbestrating blijft dus in de loop der tijd elastischer en gaat jaren langer mee. Scheurvorming door brosheid wordt dus uitgesteld.

De Noord-Amerikaanse staatswegenbouwers schatten dat hydraatkalk de levensduur van asfaltmengsels verhoogt met 20 tot 50% in verhouding tot dezelfde mengsels zonder kalk.  In Europa hebben Franse wegenbeheerders gesuggereerd dat de gunstige effecten van hydraatkalk de duurzaamheid met 25% verhoogt. Door de langere levenscyclus van het gebruik van asfalt met hydraatkalk  kan de CO2-voetafdruk met 23% worden verminderd voor wegen administraties. (Bron: EuLA)

Other Civieltechnische applications

View all of them
construction aggregates
Aggregaten
precast concrete
Geprefabriceerd beton