Inzicht in uw marktbehoeften

Waarborgen van deaanvoer van grondstoffen voor civieltechnische projecten is vaak een uitdaging.
Grote civieltechnische projecten vormen voor elke aannemer een uitdaging om de tijdige aanvoer van grondstoffen voor de productie van zijn s beton- en asfaltcentrales op de bouwplaatste garanderen om aggregaten voor de wegenbouwwerkente leveren.

Oplossingen voor uw behoeften

Onze kalksteengroeven beschikken over grote reserves. Zo kunnen ze zorgen voor een uitgebreide aanvoer van aggregaten voor hydraulisch gebonden en ongebonden mengsels voor funderingsmaterialen, maar ook voor kleine fracties van aggregaten voor de aanvoer naar asfalt- en betoncentrales op de bouwplaats.

Other Civieltechnische applications

View all of them
soil treatment
Grondbehandeling
construction aggregates
Asphalt