Toprak Tadilatı

Toprak en önemli zenginliğimizdir. Birim alandan mükemmel verim elde etmek için sağlıklı, optimal, besin elementleri blokajından arınmış, mükemmel fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklere sahip, desteğimizle çalışan toprağa ihtiyacımız var. Tüm çiftçiler için, kabul edilebilir maliyetlerle üstün, yüksek kaliteli üretim, ulaşmaya çalıştıkları idealdir.

Resim
Soil_amendament_hands

Sağlıklı toprağın tüm olumlu yanlarından faydalanabilmek için (yani mahsul bitkileri ve içindeki canlı organizmalar için optimal) ve toprağın yüce hedefe (düşük masrafla miktar ve kalite açısından maksimum verim) ulaşmamızda bizim için çalışması için toprağımızın sabit, nötr bir pH değerine sahip olması gerekir.

Çiftçiler, toprağın doğal ve yapay asitliği, alkaliliği, Kalsiyum eksikliği ve çoğu bölgede bulunan sıkıştırılmış, havasız ve düşük su kapasiteli topraklar nedeniyle ürün yetiştirme hedeflerine ulaşmakta zorlanmaktadır. Bu zorluğun üstesinden gelmek ve kabul edilebilir verim elde etmek için çiftçiler bazen aşırı miktarda NPK (azot, fosfor ve potasyum) gübresi kullanabilmektedir. Bu da giderek artan toprak asitlenmesine yol açarak tarımsal performansı olumsuz yönde etkilemektedir. Tüm bu zorlukların üstesinden gelmek için TerraCalco®'yu geliştirdik.