Bu sitede verilen tüm bilgiler, herhangi bir garanti içermeksizin “olduğu gibi” bilgiler olarak sunulmaktadır. Carmeuse Americas, bu site veya bu site içeriğindeki herhangi bir bilgi ile ilgili herhangi bir açık, dolaylı veya kanuni garanti vermez.


Herhangi bir kullanıcının bu site ile ilgili, ister garanti, sözleşme, ihmal, kesin yükümlülük ister herhangi bir diğer tasavvur altında olsun herhangi bir hak talebine ilişkin yegane ve münhasır müracaat yolu, bu sitenin kullanımına devam edilmemesiyle sınırlıdır. Carmeuse Americas, bu sitenin veya bu site içeriğindeki bilgilerin herhangi bir kullanımı veya kullanma kabiliyetinin eksikliğinden kaynaklanan kar, veri, kullanım veya itibar kaybı ile ilgili tazminatlar dahil herhangi bir arızi, sonuç olarak meydana gelen, cezai veya özel tazminatlardan hiçbir şekilde yükümlü olmayacaktır.


Bu web sitesinin sayfalarında ifade edilen ve yer alan teknik bilgiler, karşılaştırmalar, öneriler, maliyet analizi, sonuçlar ve diğer düşünceler ve/veya bu web sitesinden indirilebilen belgeler, doğru ve güvenilir olarak kabul edilir. Bununla birlikte, Carmeuse Americas, bu teknik bilgiler, karşılaştırmalar, öneriler, maliyet analizi, sonuçlar ve diğer düşüncelerle ilgili herhangi bir açık, dolaylı veya kanuni bir garanti vermez ve bu bilgilerin kullanılması veya uygulanmasından kaynaklanan kayıp veya zarar karşısında herhangi bir yükümlülük üstlenmez. Geçmiş bilgiler mutlaka gelecekteki sonuçların göstergesini oluşturmaz. Burada ulaşılan herhangi bir sonucun doğruluğu, verilen altta yatan bilgilerin doğruluğu üzerinde kurulur. Burada verilen tüm tavsiyeler genel olup, bir kullanıcının özel durumu için uygun olmayabilir.


Bu site ile bağlantılı sitelerde yayınlanan herhangi bir materyalle ilgili olarak, Carmeuse Americas, bu sitelerde yayınlanan herhangi bir materyal için herhangi bir yükümlülük üstlenmez. Bu sitede yer alan belge ve grafiklerde teknik hatalar, yazım hataları ve/veya güncel olmayan bilgiler bulunabilir. Bu belge ve grafiklerin kullanımıyla ilgili risk kullanıcıya aittir. Carmeuse Americas, bağlantılı sitelerde yayınlanan materyalleri düzenli olarak gözden geçirmemektedir ve bu sitelerde yayınlanan herhangi bir materyali onaylamaz. Kullanıcının bağlantılı siteleri açma kararıyla ilgili risk kullanıcıya aittir.