Bu web sitesi (“Web Sitesi”), kayıtlı merkezi Boulevard de Lauzelle 65, 1348 Louvain-la-Neuve (Belçika) adresinde bulunan 0439.839.867 KDV ve Şirket No’lu Carmeuse Coordination Center SA girişimidir. Bu politikada, Carmeuse Coordination Center SA ile bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, “Carmeuse”, “biz” veya “bizi/bize” şeklinde anılmaktadır.

Bu Web Sitesi’ni kullanan veya ziyaret eden herkes (“Kullanıcı”, “Ziyaretçi”, “siz”), bu Web Sitesi’ni ziyaret ederek ve/veya kullanarak, veri denetleyicisi olarak Carmeuse tarafından aşağıda belirtilen şekilde işlenen kişisel veriler sağlamaktadır. Bu kişisel verileri işlerken Carmeuse, 08.12.1992 tarihli Belçika Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 27.04.2016 tarih ve 2016/679 sayılı Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü (zaman zaman değişiklik yapılan haliyle) gibi geçerli yasal çerçeveye uygun hareket etmeye çaba göstermektedir.

Bu Web Sitesi’ni ziyaret ederek, bu Gizlilik ve Çerez Politikası’nı ("Politika") ve bu Politika’da belirtilen şekilde kişisel verilerinizin işlenmesini kabul ediyorsunuz.

1. Kişisel verileriniz kim tarafından işleniyor?

Carmeuse, bu Web Sitesi aracılığıyla toplanan veriler için veri denetleyicisi olarak hareket eder ve kişisel verilerinizi Carmeuse adına işleyen ve diğerleri arasında, bu Web Sitesi’nin doğru teknik işleyişini sağlayan veri işleyicilerden yararlanır.

Carmeuse, bu Web Sitesi çerçevesinde aşağıda belirtilen işleyicilerden yararlanır/yararlanabilir: Carmeuse sağlayıcıları, Carmeuse Grubu bünyesinde bulunan diğer kuruluşlar, Web Sitesi’ni barındırmakla sorumlu ortaklar, Web Sitesi istatistiklerini toplayan ve sunan ortaklar, Web Sitesi inceleme ve değerlendirmelerini toplayan ve sunan ortaklar, e-posta pazarlaması ve diğer iletişim hizmetlerini sunan ortaklar, vb.

2. Kişisel verilerinizi neden işliyoruz?

Carmeuse, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar ve bu amaçlarla uyumlu diğer amaçlar için toplar ve işler:

 • Hizmetlerimizi sunma ve sizinle yaptığımız (yapacağımız) anlaşmamızı yerine getirme,
 • Doğrudan pazarlama dahil ticari veya ticari olmayan nitelikteki bildirimleri yollama,
 • Sizi ilgili gelişmeler konusunda haberdar etme,
 • Müşteri yönetimi,
 • Web Sitesi’ne erişim sağlama ve Web Sitesi’ne ilişkin güvenli, optimum ve kişisel kullanıcı deneyimi sunma,
 • Genel ve özel hizmet sunma,
 • Soru ve görüşlerinizin olması durumunda destek sağlama,
 • Şikayet takibi,
 • Dolandırıcılık, hata, suç veya yasa dışı davranış ve/veya Web Sitemiz’in sunulduğu koşullara aykırı herhangi bir diğer davranışı tespit etme ve bu davranışa karşı koruma sağlama.Bu Web Sitesi’nin sade ziyaretçisi olarak, Carmeuse, kişisel verilerinizi yalnızca verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olduğu sürece işler ve saklar.

Basit ziyaretçi değilseniz, Carmeuse veya herhangi bir Carmeuse bağlı ortaklığıyla sözleşme ilişkiniz  European Privacy Policy for Contractors.’ ı incelemenizi öneriyoruz. 

3. Kişisel verilerinizi hangi yasal dayanağa göre işliyoruz?

Carmeuse, Web Sitesi aracılığıyla toplanan kişisel verilerinizi, (i) bu Politika’yı kabulünüz ve/veya (ii) Web Sitesi aracılığıyla siz ve Carmeuse arasında yapılan sözleşmenin hazırlanması ve yürütülmesi ve/veya (iii) yasal yükümlülüklerimize uygunluk ve/veya (iv) doğrudan pazarlama yürütülmesi, dolandırıcılığın önlenmesi, kurumiçi idarenin sevki ve uygun bir ağ ve bilgi güvenliği sağlanması gibi Carmeuse’ün meşru çıkarları uyarınca işler.

4. Kişisel verileriniz nasıl toplanıyor?

Kişisel verileriniz ya örneğin çevrimiçi formları doldurarak veya bize başka şekillerde bilgi vererek sizin aracılığınızla ya da Web Sitesi’nin Kullanıcı veya Ziyaretçi deneyimini optimize etmek ve Web Sitesi üzerindeki herhangi bir hatayı (teknik) belirlemek için kullandığı, çerezler (bakınız Cookies Policy) ve günlük bilgileri, gibi çeşitli teknik araçlarla elde edilir.

5. Kişisel verilerin hangi kategorileri işleniyor?

Carmeuse, Web Sitesi kullanımınızdaki kişisel verilerin aşağıda belirtilen kategorilerini işler: tanımlama verileri, iletişim bilgileri, IP adresleri, Web Sitesi başvuru zamanı, Web Sitesi muhtemel başvuru yeri, kullanılmakta olan cihazla ilgili veriler, tarayıcı bilgileri, bilgisayar işletim sistemi verileri, diğer telekomünikasyon verileri, vb.

6. Kişisel verilerim AB içindeki üçüncü şahıslara aktarılıyor mu?

Kişisel verileriniz, bu Politika’nın 1. maddesinde açıklanan veri işleyici grupları, Carmeuse’ün iş ortakları, Carmeuse Grubu bünyesinde bulunan diğer kuruluşlar ve kamu kurumları (bu kurumların bu konuda etkin şekilde yetkili kılınması ölçüsünde) paylaşılabilir.

Bunun dışında, kişisel verileriniz üçüncü taraflara satılmayacak, aktarılmayacak veya iletilmeyecektir.

7. Kişisel verilerim AB dışında işleniyor mu? 

Bazı durumlarda, kişisel verileriniz Avrupa Birliği dışındaki ülkelere aktarılabilir ve/veya bu ülkelerde işlenebilir. Bu durumda, bu aktarım ve işlemenin geçerli veri koruma mevzuatına uygun olarak yapılmasını sağlayacağız ve kişisel verilerinizin yeterli bir koruma düzeyini güvence altına almak için, bu mevzuat kapsamında gereken durumlarda Standart Sözleşme Maddeleri gibi uygun korumaları sağlayacağız.

8. Sahip olduğum haklar neler?                                           

Etkin şekilde, geçerli veri koruma mevzuatı kapsamında sahip olduğunuz sürece, Carmeuse karşısında kişisel verilerinize ilişkin birçok hakkınızı kullanabilirsiniz.

Bu haklarınızı, kimliğinizi kanıtlayan bir belgeyle birlikte, çevrimiçi form,

aracılığıyla kullanabilirsiniz. İlke olarak bir ay içinde ve geçerli mevzuata uygun olarak Carmeuse bu istekleri yanıtlayacaktır ve geçerli mevzuata uygun olarak bu isteklere uygun hareket edebilecek veya etmeyebilecektir.

Ayrıca, Belçika Kişisel Verileri Koruma Komisyonu gibi ilgili Veri Koruma Kurumu’na bir şikayette bulunabilirsiniz (www.privacycommission.be veya commission [at] privacycommission.be (commission[at]privacycommission[dot]be) üzerinden).

İtiraz hakkı

Özel durumunuz gerekçesiyle kişisel verilerinizin Carmeuse’ün meşru çıkarları temelinde işlenmesine itiraz etme ve kişisel verilerinizin doğrudan pazarlama için işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz.

İletişim iznini geri çekme hakkı

Herhangi bir zamanda iletişim izninizi geri çekme hakkına sahipsiniz. Bu geri çekme, bu geri çekmenin öncesindeki iletişim iznine istinaden gerçekleştirilen işlemenin meşruluğunu etkilemeyecektir.

Erişim hakkı

Kişisel verilerinize erişme ve kişisel verilerinizin bir kopyasını alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca, işleme amacı, kişisel veri kategorileri, alıcı kategoriler, vb. dahil kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili belli bilgilere sahip olma hakkına sahipsiniz.

Düzeltme hakkı

Hatalı kişisel verileri düzelttirme veya eksik kişisel verileri tamamlatma hakkına sahipsiniz.

 

 

Silme hakkı

Aşağıdaki hallerde ve aşağıdakiler ölçüsünde kişisel verilerinizi sildirme hakkına sahipsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin ilgili amaçlar için artık gerekli olmaması,
 2. İşleme için yasal zeminin ortadan kalkması,
 3. İşlemeye itiraz etmeniz ve Carmeuse tarafından işleme için öncelikli meşru gerekçe bulunmaması veya doğrudan pazarlama için işlemeye itiraz etmeniz,
 4. Kişisel verilerinizin yasa dışı şekilde işlenmiş olması veya
 5. Kişisel verilerinizin, Carmeuse’ün tabi olduğu yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi için silinmek zorunda olması.

İşlemenin kısıtlanması hakkı

Aşağıdaki hallerde ve aşağıdakiler ölçüsünde Carmeuse’den işleme kısıtlaması alma hakkına sahipsiniz:

 1. Carmeuse’un doğruluğunu doğrulamasını sağlayacak bir sürede, kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz etmeniz,
 2. İşlemenin yasa dışı olması ve kişisel verilerinizin silinmesine itiraz etmeniz ve bunun yerine kişisel verilerinizin kullanımının kısıtlanması talebinde bulunmanız,
 3. Carmeuse’ün işleme amacıyla kişisel verilerinize artık ihtiyacının kalmaması ancak, yasal hak talebi için sizin verilere ihtiyacınızın bulunması,
 4. Carmeuse’ün meşru gerekçelerinin sizinkileri geçersiz kılıp kılmadığı ile ilgili doğrulama gerçekleşinceye kadar işlemeye itiraz etmiş olmanız.

Bir işleme kısıtlamasının söz konusu olması halinde, kişisel verileriniz Carmeuse tarafından saklanmaya devam edebilir.

Veri taşınabilirliği hakkı

(i) Anlaşmanın yerine getirilmesi bağlamında veya iletişim izninize istinaden işlenen, (ii) Carmeuse’e sizin verdiğiniz ve (iii) otomatik araçlarla işlenen kişisel veriler için, bu verileri Carmeuse’den yapılandırılmış, yaygın kullanılan ve makinede okunabilir bir formatta edinme hakkının yanı sıra teknik olarak mümkün olduğu durumlarda bu verileri bir başka denetleyiciye iletme veya doğrudan iletilmesini sağlama hakkına sahipsiniz.

9. Değişiklikler

Carmeuse bu Politika’da değişiklik yapma hakkına sahiptir. Carmeuse, bu değişiklikleri açık bir şekilde bildirecektir ve sizin, Web Sitesi’ni kullanmaya devam etmek için bu değişiklikleri açık bir şekilde kabul etmeniz gerekecektir. Düzenli olarak bu Politika’ya başvurmak, Ziyaretçi veya Kullanıcı’ya bağlıdır.

10. İletişim Bilgileri

Her türlü sorunuz, haklarınızı kullanmak ve Carmeuse tarafından veya Carmeuse adına kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili tüm diğer bilgiler için, iletişim formu veya privacy [at] carmeuse.com (privacy[at]carmeuse[dot]com) üzerinden iletişime geçiniz 

YÜKLENİCİLER İÇİN CARMEUSE AVRUPA GİZLİLİK POLİTİKASI

Carmeuse, kişilerin kendileriyle ilgili Kişisel Veriler’in yayımı ve kullanımını kontrol etme hakları dahil olmak üzere gizlilik hakkını destekler. Bu bakımdan, Carmeuse, geçerli Veri Koruma Mevzuatı’na uygun hareket etmeye çaba gösterir.

Bu Yükleniciler için Carmeuse Avrupa Gizlilik Politikası (bundan böyle “Politika” olarak anılacaktır), harici yüklenicilerin bir Carmeuse kuruluşuyla ilişkileri bağlamında Kişisel Verileri’nin korunması ve işlenmesiyle ilgilidir (bundan böyle “Yüklenici(ler)” olarak anılacaktır). Bu Politika’nın amacı, Carmeuse’ün Yüklenicileri’nin verilerini işlerken uyacağı ilkeleri (nasıl, neden ve ne şekilde) açıklamaktır.

Bu Politika, Avrupa içinde Carmeuse’ün kuruluşlarından herhangi biriyle sözlü veya yazılı ve Carmeuse kuruluşuyla ilişkisi için geçerli bir anlaşa, sözleşme, sipariş veya diğer yasal dokümantasyona (bundan böyle “Anlaşma” olarak anılacaktır) istinaden iş ilişkisi içinde bulunan tüm Yükleniciler için geçerlidir. Yüklenici grupları arasında sınırlama olmaksızın (i) müşteriler, (ii) Carmeuse için veya Carmeuse’de hizmet veren tüm danışmanlar, bağımsız yükleniciler, tedarikçiler, geçici işçiler, vb. ve (iii) Carmeuse adına doğrudan veya dolaylı olarak hareket eden herhangi bir diğer üçüncü şahıs (Carmeuse adına bilgi işleme hizmeti sunan dış kaynak kullanımı kapsamındaki kuruluşlar gibi) yer alır.  Tüm Yükleniciler’in bu Politika’ya uyması zorunludur.

(a) Herhangi bir Anlaşma çerçevesinde, Carmeuse, veri denetleyici sıfatıyla hareket ederek, örneğin yukarıda belirtilen (i), (ii) ve (iii) dahil tüm gruplar için, bir Yüklenici’nin teşkilatındaki temsilciler veya diğer tanımlanabilir irtibat kişilerinin (bundan böyle “Veri Sahipleri” olarak anılacaktır) kişisel verilerini toplayabilir ve işleyebilir (bundan böyle “Kişisel Veriler” olarak anılacaktır):

 • Tanımlama verileri,
 • İletişim bilgileri,
 • Kişisel özellikler,
 • Mesleki veriler (işveren, meslek, görev),

(i) grubu için, uygun olduğu durumlarda:

 • Boş zaman uğraşları ve ilgiler,

(ii) ve (iii) grupları için, uygun olduğu durumlarda:

 • Mali bilgiler,
 • Zaman kayıt bilgileri,
 • Fotoğraf ve video materyalleri,
 • Tıbbi veriler ve sağlık verileri,
 • Değerlendirme verileri,
 • Suça bağlı mahkumiyet ve suçlarla ilgili olanlar dahil adli verilir.

(b) Kişisel Veriler’in toplanması genelde aşağıdaki şekilde gerçekleşir:

 • Doğrudan Yüklenici’den, örneğin girilen bilgiler veya Yüklenici’nin sunduğu bilgiler aracılığıyla,
 • Yüklenici’nin teşkilatı, LinedIn, vb. gibi sosyal medya kanalları gibi diğer (kamu veya kamu dışı) bilgi kanalları aracılığıyla,
 • Örneğin belli kontroller, değerlendirmeler, kamera gözetimi, erişim kontrol önlemleri, bilgi işlem sistemlerinin izlenmesi, vb. aracılığıyla olmak üzere Carmeuse’ün kendisinin veya veri işleyicilerinin işlemleri aracılığıyla.

(c) Bu işleme, Anlaşma ve Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin doğru şekilde yerine getirilmesi amacıyla ve Carmeuse bünyesinde Anlaşma’nın doğru idaresinin düzenlenmesi ve sürdürülmesi, Carmeuse güvenlik kurallarının uygulanması, Yüklenici ile uygun sözleşme ilişkilerinin sürdürülmesi ve herhangi bir sorunda Yüklenici ile irtibat kurulması (bundan böyle “Amaçlar” olarak anılacaktır) için gerçekleşecektir. Sonuç olarak, bu işleme faaliyetinin dayanacağı yasal gerekçeleri, duruma göre, Kişisel Verileri işlenebilecek gerçek kişilerin iletişim izni, Anlaşma’nın yerine getirilmesi gerekliliği ve/veya tüm Anlaşmalar’ın doğru idaresinin düzenlenmesi ve sürdürülmesindeki Carmeuse’ün meşru çıkarları, Carmeuse güvenlik kurallarının uygulanması ve herhangi bir Yüklenici ile iletişim kurma oluşturmaktadır.

(d) Carmeuse’ün Amaçlar bağlamında topladığı Kişisel Veriler, özenle ele alınacaktır. Bu nedenle, Carmeuse, Kişisel Veriler ile ilgili uygun teknik ve organizasyonel güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak için makul çabayı gösterir. Bu Kişisel Veriler’e erişim hakları, yalnızca görevlerini doğru şekilde yerine getirmek için Kişisel Veriler’e ihtiyaç duyan yetkili kişilerin iç başvuru olanağına sahip olması için, Amaçlar’a uygun olarak, bu verilere erişim yalnızca güvenli yollarla (parola) ve belli görevlerin yerine getirilmesi için gerekli olduğu zaman sağlanabilecek şekilde kısıtlanır.

(e) Veri Sahipleri’nin Kişisel Verileri, ilgili olduğu durumlarda, bazıları Carmeuse adına veri işleyici sıfatıyla hareket edebilecek aşağıdaki alıcı gruplarıyla paylaşılabilir: Bilgi işlem hizmet sağlayıcıları, barındırma sağlayıcıları, Carmeuse Grubu bünyesindeki diğer kuruluşlar, kamu kurumları, hukuk ve vergi müşavirleri. Bu veri işleyiciler, bu Politika’da belirlenenlerle aynı ilkelere uyacaklardır ve Avrupa Birliği dışındaki aktarımlarda, Carmeuse, geçerli veri koruma mevzuatına göre uygun sözleşme maddeleri aracılığıyla uygun korumalar sağlayacaktır.

(f) Veri Sahipleri’nin Kişisel Verileri’nin saklanması ve tutulmasına, geçerli hukuk aksini gerektirmedikçe, Amaçlar için gerekli olduğu sürece ve en fazla, ilgili Yüklenici ile yapılmış olan tüm Anlaşmalar’ın sona ermesinden itibaren on yıl süreyle devam edilecektir.

(g) Geçerli veri koruma mevzuatına uygun olarak ve bu mevzuat kapsamında izin verilen ölçüde, Veri Sahipleri’nin hakları şöyledir:

 • Kişisel Verileri’ne erişim ve bu verilerde düzeltme veya bu verilerin silinmesini isteme hakkı,
 • Kişisel Verileri’nin işlenmesinin kısıtlanmasını isteme hakkı,
 • Kişisel Verileri’nin işlenmesinin kısıtlanmasını isteme hakkı ve
 • Kişisel Veriler’in taşınabilirlik hakkı.

Bu haklar, privacy [at] carmeuse.com (privacy[at]carmeuse[dot]com) adresinden Carmeuse bilgilendirilmek suretiyle kullanılabilir. Buna ek olarak, Veri Sahipleri, kendi ülkelerinde ilgili Veri Koruma Kurumu’na şikayette bulunma hakkına sahiptir.

(h) Yüklenici, Kişisel Verileri’nin Carmeuse ve tarafından işlenmesi ve bununla ilgili, yukarıda (f) maddesinde açıklanan haklarının Veri Sahipleri’ni bildirilmesi için gerekli önlemleri alacaktır.

(i) Yüklenici’nin, Carmeuse bünyesindeki temsilciler veya diğer tanımlanabilir irtibat kişilerinin herhangi bir Kişisel Verisi’ni işlemesi ölçüsünde, bu işleme bu Politika’da belirlenenlere benzere ilkelere göre gerçekleştirilmelidir.