LRF Süreçleri

Rafinasyon süreci, özellikle sülfür ve metalik olmayan inklüzyonlar gibi kalan safsızlıkların giderilmesi ve kimyasal ince ayarın yapılmasından oluşur. Kalsiyum ve alüminyum içeren sentetik cürufların ve diğer eritici maddelerin kullanımı çözünmeye ve erken aşamada beyaz cüruf oluşumuna yardımcı olur. Carmeuse düşük sülfürlü yüksek saflıkta ve reaktif kireç, deoksidasyon ve temizlik hedefine etkin bir şekilde ulaşmak için kullanılır ve kireç içeren karışımlar her bir özel ihtiyaca göre uyarlanabilir.

Resim
LRF_processes_2