Toprak İşleme

Toprak işleme, özellikle büyük hacimli arazilerin çeşitli işleme operasyonlarına tabi tutulduğu Avrupa'da, doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir yönetiminde kilit bir rol oynamaktadır. Döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda, endüstriyel çamur orijinal kullanımından sonra yeni bir hayat bulur. Bu çok yönlü malzeme endüstride yeniden kullanılabilir, inşaat projelerine entegre edilebilir veya çevresel iyileştirmede kullanılabilir. Kireç bazlı çözümler kullanarak sadece acil çevre sorunlarını çözmekle kalmıyor, aynı zamanda daha sürdürülebilir bir gelecek için zemin hazırlıyoruz. Bu bağlayıcılar, potansiyel olarak zararlı malzemelerin değerli kaynaklara dönüştürülmesini kolaylaştırarak atıkları en aza indirir ve sınırlı hammaddelere olan bağımlılığımızı azaltır.

Resim
construction_mix
Menu

KİRLENMİŞ TOPRAKLAR

Avrupa'da büyük miktarlarda endüstriyel çamur ve kirlenmiş toprak arıtılmaktadır. Döngüsel Ekonomi konseptine uygun olarak, endüstriyel çamur sanayi, inşaat ve iyileştirme alanlarında yeniden kullanılabilir veya yakıt olarak geri kazanılabilir. Türü ve kaynağı ne olursa olsun tüm çevresel yükler, olumsuz çevresel etkilerini kontrol etmek için arıtma gerektirir. Carmeuse, kirlenmiş toprakların kapsamlı bir şekilde arıtılması ve stabilizasyonu için StabiCalco® ürün yelpazesini sunmaktadır.

Daha fazla bilgi
Polluted_soil_enviro

KIRLENMEMIŞ TOPRAKLAR

Zayıf taşıma oranına sahip ince topraklar genellikle jeomühendisler ve tasarımcılar için büyük bir zorluktur. ViaCalco® ince topraklara karıştırıldığında, çalışılamaz bir saha sağlam bir çalışma platformuna dönüştürülebilir. Bu, otoyollar, demiryolları, yollar, endüstriyel alanlar, havaalanları veya inşaat mühendisliği projeleriyle ilgili diğer toprak işleri için her türlü alt zemin, kaplama katmanı ve alt temellerin daha fazla inşası için bir temel sağlar.

Daha fazla bilgi
Soil_treatment_2