İNSANLAR

Önce Güvenlik: - İyi motive olmuş, öğrenim görmüş, eğitimli ve sağlıklı bir işgücü ile kazasız çalışırız.

Yerel İlişki Yönetimi: - Paydaşlarıyla yapıcı diyalog içinde faaliyet gösteren bir şirket olarak tanınmak isteriz. 

Yerel Ortaklık: - Toplumumuzun iyiliği için yerel kuruluşlarla ortaklık yaparız.
Yapılandırma seçeneklerini aç

people

GEZEGEN

Kaynakların Optimizasyonu: - Doğal kaynak tüketimlerimizi (taş, su, fosil yakıt) optimize ederiz. 

 
CO2 Ayak İzinin Küçültülmesi: - Kendimizin ve müşterilerimizin CO2 ayak izini küçültürüz.
 
Biyolojik Çeşitliliğin Teşvik Edilmesi ve Çevreye Saygı Gösterilmesi: - Biyolojik çeşitlilik yaratır ve muhafaza ederiz ve çevreye saygı gösteririz.

planet

REFAH

Tercih Edilen Tedarikçi: - Müşteriler ve Carmeuse için en fazla faydayı sağlayan ürün ve hizmetlerimiz sayesinde tercih edilen tedarikçiyiz.


İşin Büyümesi: - Carmeuse değerlerini vurgulamaya devam ederken, stratejik yatırımlar ve ortak girişimler yoluyla işi büyütmeye devam ediyoruz.

 
Döngüsel Ekonomi: - Döngüsel Ekonomiyi aktif olarak iş modelimize entegre ediyoruz.
Yapılandırma seçeneklerini aç

prosperity
area of focus
SDG

Vizyonumuzu bir adım ileri götürmek için, daha büyük bir küresel etkiye sahip olmak amacıyla bunun üzerine koymaya devam ederek, hedeflerimizi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ile uyumlu hale getirdik. Bu hedefler, gelişmiş ve gelişmekte olan, tüm ülkelere 2030 yılına kadar ulaşılacak toplu bir küresel ortaklık için acil bir eylem çağrısı niteliğindedir.

Carmeuse'un katkıda bulunabileceğini düşündüğü SKH'leri keşfedin.

Devamını oku
 

Read more