TARİHİMİZ

Şirketimizin tarihi 160 yıldan daha geriye, Léon Collinet’in 1860 yılında çok sayıda bağımsız kireç ocağını bir araya getirmeyi başardığı ve Belçika’da önemli bir kireç şirketi hâline geldiği zamana dayanmaktadır. O günden bu yana Carmeuse için pek çok şey değişti. Küresel ayak izimizi genişlettik, mevcut ve yeni pazarları destekleyecek girişimlerle teknolojik ilerlemelere uyum sağladık. Bu zaman zarfında değişmeyen tek bir şey vardı; müşterilerimize, topluluklarımıza ve çalışanlarımıza olan bağlılığımız.

Learn More
People in 1860

BAĞLILIĞIMIZ

Carmeuse, standartlarını,  faaliyet gösterdiği endüstrinin lideri olarak belirlemeye adamıştır. Çalışanlarımıza, müşterilerimize ve içerisinde yaşadığımız, hepimizin bağımlı olduğu çevreye verdiğimiz önem ve gösterdiğimiz saygıyla tanınan, hizmet alanında referans alınan bir kuruluş olmak istiyoruz. Carmeuse başarısını ve büyümesini, bir misyon, vizyon ve faaliyet gösterdiği ülkelerde işleri yürütme biçimi için temel oluşturan bir dizi değer üzerine inşa etmiştir.

Learn More
our commitment

LİDERLİK EKİBİMİZ

Son derece deneyimli ve kendini işine adamış küresel ve bölgesel yönetim kadrosu Carmeuse’ü endüstri liderliğine taşımakta, güçlü hizmet ruhunu müşteriye aktarmakta ve umut vadeden bir geleceğe giden yolda emin adımlarla yürümektedir. Hem küresel hem de bölgesel ölçekte şirketimize yön veren, kıdemli yönetim ekibimizin üyeleriyle tanışın.

Learn More
LEADERSHIP TEAM