Argon Oksijen Dekarbürizasyon

Bir AOD'de paslanmaz çelik eritme ve rafine etme işlemini gerçekleştirmek için tüm süreç son derece sıkı kontroller gerektirir. Tipik bir EAF uygulaması ilk olarak temel bir indirgeyici cüruf altında eritmek olacaktır. İyi kontrol edilen bir AOD, rafine etme ve döküm yoluyla hammaddelerin seçilmesini içerir. Düşük cüruf hacmi, düşük karbon toplanması ve optimum alaşım geri kazanımı ile en iyi desülfürizasyon verimliliğine ulaşmak için düşükCO2 ve düşük SiO2 içeren Carmeuse yüksek kaliteli kireç tercih edilir.

Resim
AOD_5