Selüloz & Kağıt

'Selüloz & Kağıt', ahşabın işlenerek kağıt, kağıt hamuru, karton ve diğer selüloz bazlı ürünlere dönüştürüldüğü endüstrinin genel adıdır. Kireç bu uygulamada kullanılan en temel ürünlerden biridir. Selüloz çıkarma işleminde, ağartma işleminde (Kalsiyum Hipoklorit oluşumu) ve su arıtma işlemlerinde uygulanır. Bu reaktif, kirecin kostikleştirme prosesi için kapalı bir döngüde kullanıldığı en yaygın kullanılan "Kraft prosesi "nin anahtarıdır.

Resim
Paper_newspapers

Kostikleştirme işlemi, oluşan sodyum karbonat 'yan ürününden' kostik sodaya bir dönüşümdür. Geri kazanılan sodyum hidroksit proseste yeniden kullanılır. Üretilen kalsiyum karbonatın yeniden kalsifikasyonu (kireçtaşının kirece dönüştürülmesi) %90 ila 97 oranında kireç verimi elde edilmesini sağlar.  Kayıpları telafi etmek için yüksek saflıkta sönmemiş kireç (harici bir kaynaktan) ikmali gereklidir.