Döngüsel Ekonomi

Döngüsel ekonomi yaygın bir kabul görmüştür. Sadece atık yönetiminin ötesine geçmiştir. Döngüsel uygulamaları benimseyerek daha sürdürülebilir ve kaynakları verimli kullanan bir sistem yaratabiliriz. Carmeuse'de atık ve yan ürünlerin değerini arttırmak ve bunları kaynak akışına dönüştürmek için çalışıyoruz.

Uzmanlığımız

 • Hizmetlerimiz çevresel etkiyi azaltır.
 • Müşterilerin tasarruf yapmasını sağlar.
 • Çevre üzerindeki etkilerini en aza indirir.
 • Uyumluluk seviyelerini karşılayın.
Menu

Doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye → bu iki ekonomik model arasındaki temel fark, doğrusal ekonomi "al-at" adım yaklaşımını izlerken, döngüsel ekonominin "azalt, yeniden kullan, geri dönüştür ve geri kazan" şeklindeki 4R yaklaşımını izleyerek atığı denklemden tamamen çıkarmasıdır.

Döngüsel ekonomi, atıkları en aza indirmeyi ve kaynak verimliliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan yenilikçi bir ekonomik modeldir. Geleneksel doğrusal yaklaşımın (kaynakların çıkarıldığı, kullanıldığı ve atıldığı) aksine döngüsel ekonomi, malzemeleri, ürünleri ve kaynakları mümkün olduğunca uzun süre dolaşımda tutmayı amaçlar. Üç ilkeye dayanır: atık ve kirliliği ortadan kaldırmak, ürün ve malzemeleri (en yüksek değerlerinde) dolaşıma sokmak ve doğayı yeniden canlandırmak.

Döngüsel Ekonomi Neden Önemlidir?

 • Kaynak Optimizasyonu: Döngüsel ekonomide metaller, mineraller ve fosil yakıtlar gibi sınırlı kaynaklar daha verimli kullanılır. Şirketler ürünleri uzun ömürlü, tamir edilebilir ve geri dönüştürülebilir şekilde tasarlayarak işlenmemiş malzemelere olan bağımlılıklarını azaltabilirler.
 • Atık Azaltma: Döngüsel uygulamalar atık oluşumunu en aza indirir. Ürünler atılmak yerine onarılır, yenilenir veya yeniden üretilir. Bu sadece çöp sahası atıklarını azaltmakla kalmaz, aynı zamanda enerji ve hammadde tasarrufu da sağlar.
 • Ekonomik Fırsatlar: Döngüselliği benimsemek yeni iş fırsatlarının önünü açar. Şirketler atık akışlarını yeniden tasarlayarak, yenilikçi geri dönüşüm teknolojileri geliştirerek ve döngüsel hizmetler (ürün kiralama veya paylaşma gibi) sunarak değer yaratabilir.
 • Çevresel Faydalar: Döngüyü kapatarak kirliliği azaltır, ekosistemleri korur ve iklim değişikliğini hafifletiriz. Döngüsel sistemler yenilenebilir enerjiye, sürdürülebilir malzemelere ve rejeneratif uygulamalara öncelik verir.

Kaynak kıtlığı, aşırı tüketim ve kentleşme, daha döngüsel bir ekonomi arayışını zorlayan mega eğilimlerdir.

Çevresel uyumluluk uygulamalarında, yan ürün akışlarını geri kazanmak, arıtmak ve Kalsiyumu döngüye sokmak ve çevresel uyumluluk arıtmasına döngüsellik getirmek amacıyla yeniden kullanmak için çeşitli girişimlerle meşgulüz. Bazı özel akışlar için halihazırda geri kazanım yolları geliştirdik, örneğin:

 • Kömür yanma ürünlerinin (küller) inşaat ve iyileştirme çalışmalarında yeniden kullanımı.
 • Biyokatıların tarlalarda organik katkı olarak yeniden kullanımı.
 • Yanıcı atık ve yan ürünlerin termal geri kazanımı.
 • İnşaatta daha fazla yeniden kullanım için Özel Hava Kirliliği Kontrol Kalıntıları.

Yenilikler ve Döngüsel Ekonomi ekibimiz sürekli olarak yeni spesifik akışlar için yeni rotalar geliştirmektedir. Özel akışınız için uygulanabilecek seçenekleri değerlendirmek üzere bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.