İçme Suyu

İçme suyu yeraltı kuyularından, kaynaklardan ve yüzey sularından hazırlanır. Çoğu durumda, bu ham suların içme suyu normlarına uyması için arıtılması ve dezenfekte edilmesi gerekir. Arıtmanın yanı sıra, giderek daha fazla ülke son kullanıcılara 'yumuşak' su sağlamak için su sertliği kontrolü uygulamakta, bu da daha düşük deterjan kullanımı, taşıma borularında ve ev ekipmanlarında daha az kireçlenme ve korozyon nedeniyle daha yüksek bir sürdürülebilirliğe yol açacak su kalitesinin iyileştirilmesine yol açmaktadır. AquaCalco® W ürün yelpazesi, EN-12518 içme suyu normuna uygun olarak hem arıtma işleminde hem de sertlik kontrolünde etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Resim
drinking_water

Daha ayrıntılı özellikler:

Sertlik kontrolü:

 • AquaCalco® ürünleri, içme suyunun iyi bir şekilde dekarbonasyonunu veya remineralizasyonunu sağlayan bir kalsiyum ve magnezyum kaynağının yanı sıra pH arttırıcı bir reaktif görevi görür.

pH kontrolü:

 • PH değeri 12,6 olan AquaCalco® ürün yelpazesi (Q, S, M) yüksek bir nötralizasyon değerine sahiptir, bu da uygun ve doğru bir pH artışına izin verir.
 • AquaCalco® LS, asidik su ile yavaşça reaksiyona girerek suyu kalsiyum ve/veya magnezyum ile mineralize ederken yaklaşık 7 pH değerine kadar nötralize ettiği için doğal bir tampon görevi görür.

İnorganik kirleticilerin çökeltilmesi:

 • PH değerinin yükselmesi sayesinde demir ve alüminyum gibi metallerin yanı sıra manganez gibi bileşenler de içme suyundan etkili bir şekilde uzaklaştırılır.

Askıda katı maddelerin koagülasyonu:

 • AquaCalco® serisinin ürünleri, demir veya alüminyum tuzları gibi bir koagülant ile birlikte kullanıldığında sudaki askıda katı maddelerin koagülasyonunu/ flokülasyonunu teşvik eder.

 

Daha ayrıntılı olarak faydaları:

Sürdürülebilirlik:

 • AquaCalco® W ürünleri ile pelet reaktörleri kullanılarak yapılan dekarbonizasyon işlemi, cam, inşaat vb. tarımsal ve endüstriyel işlemlerde değerlendirilebilen kireçtaşı peletleri üretir.
 • Ev ekipmanlarında daha az aşınma ve evlerde ihtiyaç duyulan deterjan miktarında azalma.

Güvenli ve kullanımı kolay:

 • AquaCalco® SW ve MW, ADR içermeyen ürün olarak kabul edilir ve cilt için aşındırıcı değildir.
 • Tüm AquaCalco® ürünleri, içme suyuna sentetik kimyasalların eklenmesini sınırlayan doğal ve mineral bazlı ürünlerdir.

Benzersiz sertlik kontrol ortamı:

 • AquaCalco® W serisi, kalsiyum ve magnezyum kaynağı olarak olduğu kadar PH'ı artırmak için de eşit derecede iyi çalıştığından sertlik kontrol sürecinde benzersiz bir ikili işleve sahiptir.

TCO azaltımı:

 • AquaCalco® W diğer pH artırıcı nötralize edici maddelere göre daha uygun maliyetlidir.
 • AquaCalco® W, fizikokimyasal su arıtımında diğer kimyasal reaktiflere olan ihtiyacı azaltırken koagülasyonu iyileştirir.
 • Bulunabilirlik sınırlaması yoktur ve yerel olarak üretilir.