Demir Cevheri Hazırlama

Kireçtaşı veya doloston, kireç ve dolim formundaki Carmeuse ürünleri, hem yüksek fırın hem de doğrudan indirgeme uygulamaları için safsızlıkların giderilmesine ve aglomeraların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin iyileştirilmesine yardımcı olur. Optimize edilmiş boyut dağılımına sahip kaliteli kireçtaşı ve yanmış ürünlerimiz, verimliliği artırarak ve demir cevheri hazırlama süreçlerinin toplam enerji maliyetini ve emisyonlarını azaltarak demir üretim sürecinin çevresel ayak izini etkiler.

Resim
Iron_ore_4