Sıcak Metal Desülfürizasyonu

Sıcak metal kükürt giderme işleminde Carmeuse, argon veya nitrojen gibi inert bir taşıyıcı gaz kullanarak daldırılmış bir mızrak aracılığıyla sıcak metale enjekte edilecek akışkan öğütülmüş kireç veya karışımlar sunar. Desülfürizasyon difüzyon kontrollü bir reaksiyon olduğundan ve reaksiyon için mevcut reaktif yüzey alanı ile ilgili olduğundan, kireç mümkün olduğunca ince ve çok akışkan olmalıdır.

Resim
Hot_metal_1