Otoklavlanmış Gazbeton (AAC)

Son yıllarda, hızla artan nüfus ve sürekli genişleyen şehirler nedeniyle yeni konutlara ve endüstriyel parklara duyulan ihtiyaç önemli ölçüde artmıştır. Sürdürülebilir kentleşme hedefi, birincil hammaddeler için kaynak verimliliğini göz önünde bulundurarak çevre dostu bir şekilde inşa etme eğilimi tarafından zorlanmaktadır.

Resim
AAC_4