Proses suyu

Su, neredeyse tüm endüstri türleri için temel bir kaynaktır. Proses suları olarak adlandırılan bu sular, reaksiyon proseslerindeki sudan soğutma suyuna, kazan suyuna vb. kadar çok çeşitli uygulama çeşitlerinde kullanılır. Genellikle yüzey suyundan veya geri dönüştürülmüş atık sudan elde edilen proses suları, iyi ve istikrarlı bir üretim süreci sağlamak için üretimin gerektirdiği özelliklere uygun olarak arıtılmalıdır. AquaCalco® ürün yelpazesi, farklı ürün özellikleri sayesinde belirli gereksinimlerin uygun maliyetli bir şekilde elde edilmesini sağlar.

Resim
Process_water

Daha ayrıntılı özellikler:

Sertlik kontrolü:

 • PH arttırıcı özellikleri ve kalsiyum kaynağı sayesinde suyun uygun bir şekilde dekarbonizasyonu veya remineralizasyonu sağlanır.

pH kontrolü:

 • PH değeri 12,6 olan AquaCalco® ürün yelpazesi (Q, S, M), uygun ve doğru bir pH artışına izin veren yüksek bir nötralizasyon değerine sahiptir.
 • AquaCalco® LS, asidik su ile yavaşça reaksiyona girerek suyu kalsiyum ve/veya magnezyum ile mineralize ederken yaklaşık 7 pH değerine kadar nötralize ettiği için doğal bir tampon görevi görür.

İnorganik kirleticilerin çökeltilmesi:

 • PH değerinin yükselmesi sayesinde ağır metaller atık sudan etkin bir şekilde uzaklaştırılabilir.
 • AquaCalco® serisinin kalsiyum içeriği nedeniyle, sülfatlar, fosfatlar ve florürler gibi kirleticiler düşük çözünürlüklü kalsiyum tuzları olarak çökeltilir.

Koagülasyon yoluyla KOİ azaltımı:

 • AquaCalco® ürünleri sudaki çözünmeyen organik maddelerin koagülasyonunu/flokülasyonunu teşvik eder. Bu organik bileşenlerin çamur şeklinde uzaklaştırılmasıyla, KOİ'de (kimyasal oksijen ihtiyacı) önemli bir azalma gözlemlenebilir.

Kullanılabilirlik:

 • AquaCalco® ürünlerinin çoğu yerel olarak üretilmektedir.

 

Daha ayrıntılı olarak faydaları:

Yumuşatma yan ürünlerinin ileri dönüşümü:

 • AquaCalco® ürünleriyle yapılan dekarbonizasyon işlemi, örneğin tarımsal işlemlerde değerlendirilebilecek bir kireçtaşı çamuru oluşturur.

Güvenli ve kullanımı kolay:

 • AquaCalco® S ve M, ADR içermeyen ürün olarak kabul edilir ve cilt için aşındırıcı değildir.

Benzersiz pH nötralizasyonu:

 • Kostik Soda'nın bire bir ikamesi.

TCO azaltımı:

 • AquaCalco® diğer pH artırıcı nötralize edici maddelere göre daha uygun maliyetlidir.
 • AquaCalco® pıhtılaşmayı iyileştirirken fizikokimyasal su arıtımında diğer kimyasal reaktiflere olan ihtiyacı azaltır.
 • Sertlik kontrolü sayesinde daha az aşınma ve temizlik ihtiyacı.
 • Bulunabilirlik sınırlaması yoktur ve yerel olarak üretilir.