Dolomitik Sönmemiş Kireç

Dolomitik sönmemiş kirecimiz, refrakterlerinizi dengelemek ve korumak için uygun magnezyum içeriğine sahiptir. Dolomitik kirecin kalsiyum içeriği, uygun cüruf kimyası ve fiziksel özellikleri elde etmek için bir flakslama maddesi olarak yüksek kalsiyum kireç ile birlikte kullanılır. Dolomitik sönmemiş kireç, kaliteli çelik üretmek ve maliyetlerinizi kontrol etmek için kritik öneme sahiptir.

10.000.000
ton çelik / bir yıl
17
memnun müşteri̇ler
30
yılların uzmanlığı

Önemli hususlar

  • Uygun magnezyum dengesi refrakterleri korur ve erozyonu önler.
  • Dolomitik kireç ile magnezyuma doymuş cüruf, EAF'de köpüklülüğü teşvik eder ve sürdürür.
  • EAF'de refrakterleri elektrik arkının radyasyonundan korur.
  • İnce toz oluşumunu önlemek için kireç kullanımı.
  • Kireç aktivitesini ve cüruf köpürmesini daha fazla kontrol etmek için EAF'de kireç enjeksiyonu.