Understanding Your Market Needs

Dip tarama su ve taşkın yönetimi ile birlikte limanlar ve su yollarında sefere elverişlilik için hayati öneme sahiptir. Döngüsel Ekonomi konseptini takiben taranan malzeme birçok şekilde yeniden kullanılabilir. Küçük hacimlerde oluşmalarına rağmen kirlenmiş çökeltiler sadece özel bir arıtmadan geçtikten sonra yeniden kullanılabilir. Arıtılan çökeltiler nihai kullanımlarında katı çevresel standartlara uygun olmalıdır. Kireç ve kireç esaslı harçlar, taranan çökeltilerin katı ve kararlı hâle getirilmesi için faydalı bir şekilde kullanılır.

Herhangi bir yeniden kullanımdan önce çökelti, belirtilen uygulama için temel teknik parametreleri karşılamalıdır. Nihai yeniden kullanıma bağlı olarak çökelti ayrıca deniz, iç sular, atık ve toprak koruma alanlarındaki karmaşık mevzuatlara da uygun olmalıdır.
Çökelti çamur formunda yeniden kullanılamaz. Her durumda tipik toprak kıvamı elde etmek için susuzlaştırılması gerekir. Taranan çökeltiler kirlenmişse, zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için özel bir arıtma işleminden geçmelidir. Bu noktada tüm kirleticileri kontrol altında tutmak için stabilizasyon prosesleri kullanılır.
 

Solutions to Meet Your Needs

Kireç, taranan malzemenin belirli kısımlarıyla seçili olarak reaksiyona girebilir ve şunları sağlar:

 • Demir veya alüminyum tuzlarıyla birlikte flokulasyon; bu nedenle çökelti susuzlaştırma proseslerinin ilk arıtma adımında yaygın olarak kullanılmaktadır.
 • Kullanıldığı zaman sönmemiş kirecin ekzotermik hidrasyonu sayesinde kurutma ve katı hâle getirme.
 • Çökeltideki kil mineralleriyle reaksiyon sayesinde ek susuzlaştırma ve fiziksel olarak bağlı suyun salımı: bu, çökeltilerin doğasını kumlu veya tanecikli olarak değiştirir.
 • Kirecin alkali pH’ı sayesinde tarama çamurundaki çoğu kirleticinin (ağırlıklı olarak ağır metallerin çözünürlüğünü azaltma ve kirleticilerin çevreye sızmasını önleme.
 • Kireç ve kil mineralleri arasında katı ve düşük geçirimli bir ana yapı oluşturan puzolanik reaksiyon sayesinde çökelti stabilizasyonu ve kirleticilerin dışarı sızmasını engellemeye katkı sağlama.

Çoğu çökelti için özel olarak hazırlanmış kireç içeren harçlar, yukarıdaki etkileri hidrolik katkıların yüksek çimentomsu reaksiyonuyla bir araya getirir. Bu sinerjik etki, gerektiğinde kararlı ve dayanıklı nihai ürünler elde edilmesini sağlar.

ÜRÜNLER
Carmeuse, tarama çamuru ve çökeltide karmaşık arıtma, katı hâle getirme ve stabilizasyonu hedefleyen STABICALCO® ürün yelpazesini sunmaktadır.

 • STABICALCO® Q
 • STABICALCO® QD
 • STABICALCO® S
 • STABICALCO® QB
 • STABICALCO® SB

PROSESLER

 • Derin toprak karıştırma

UZMAN DESTEĞİ

 • Kalite ve teslimat
 • Ürün inovasyonu
 • Optimizasyon + özel tasarım
 • DBFO – uygulanabilir mi??
 • Deneme testi
 • Geri dönüşüm danışmanlığı

Other SU ve ATIK ARITMA applications

View all of them
industrial_sludge
Endüstriyel Çamur ve Kirlenmiş Toprak Arıtma
industrial_water
Endüstriyel Pissu Aritma