Understanding Your Market Needs

Enerji, modern dünya için vazgeçilmezdir. Son teknik geliştirmeler rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırırken hâlâ önemli bir dezavantaj olan aralıklılıklarını sınırlamayı mümkün kılmıştır. Ancak yeterli depolama kapasitesinin olmaması nedeniyle fosil yakıt ve nükleer kaynaklar bazı bölgelerde şebeke kararlılığını ve elektrik alım gücünü korumak için enerji yelpazesinin önemli bir parçası olmaya devam etmektedir. 

Elektrik santralleri için birden çok emisyon kontrol sistemi mevcuttur. Kullanılacak teknolojinin seçiminde pek çok farklı faktör etkilidir. Bu seçim elektrik santralinin gelecekte işletimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Reaksiyon maddesinin elverişliliği ve fiyatının yanı sıra işletimi etkileyen parametrelerden biri de reaksiyon maddesinin teknik özellikleridir.

Solutions to Meet Your Needs

Carmeuse uzmanları baca gazı temizleme projenizle ilgili maliyetleri göz önünde bulundurarak ihtiyaçlarınız için en iyi çözümü belirlemenize yardımcı olabilir. Uzmanlarımız ayrıca yerel bağlama bağlı olarak özel çözümler de önerebilir. Bu nedenle doğru yakıt karışımı, proses, yerel yönetmelikler ve daha pek çok parametreye göre uygulamanıza uygun reaksiyon maddesini bulmak hayati öneme sahiptir. Optimize çözümlerimiz şu ürünleri içermektedir:

 • CleanCalco® LS
 • CleanCalco® QL
 • CleanCalco® CDS
 • CleanCalco® SD
 • CleanCalco® FGC
 • CleanCalco® HPV
 • CleanCalco® FGC-AC
 • CleanCalco® Depurcal

Carmeuse seçtiğiniz proses ne olursa olsun her zaman uygun CleanCalco® sorbentini sağlayacaktır. Ürünümüze ek olarak hizmet yelpazemiz, operasyonlar sırasında baca gaza temizliğinin opitimizasyonunu ve uygunluk maliyetinin mümkün olduğunca düşük kalmasını sağlamaktadır:

 • Değerlendirme ve Tanıtım Denemesi
 • Yerinde Operasyon Desteği
 • Ayarlama
 • Depolama ve Püskürtme
 • Kalite ve İnovasyonlar
 • Müşteri Hizmetleri ve Tedarik Çözümleri
   

Other BACA GAZI TEMİZLEME applications

View all of them
FGC industrial app
Endüstriyel Uygulamalar
Incinerator
Atıktan Enerjiye