Understanding Your Market Needs

Zayıf taşıma oranına sahip ince topraklar genellikle jeoloji mühendisleri ve tasarımcıları için önemli bir zorluk teşkil eder. ViaCalco® ince topraklara karıştırıldığında çalışmaya elverişsiz bir saha, sağlam bir çalışma platformuna dönüştürülebilir. Bu, otoyollar, demir yolları, kara yolları, endüstriyel alanlar, hava alanları için her türlü temel zemini, kaplama ve alt temel inşası veya inşaat mühendisliği projeleri ile ilgili diğer hafriyat işleri için bir temel sağlar.

Yaş, zayıf ve ince taneli toprak pek çok inşaat alanında önemli bir zorluk teşkil edebilir. Çamurlu bir saha iş makinelerinin erişimi gibi çalışma koşullarını zorlaştırır. Bunun gibi bir saha aynı zamanda projenin inşaat veya jeoteknik mühendisi tarafından belirlenen sıkıştırma gereksinimlerinin elde etmesini de zorlaştırır. Yaş ve yeterince sıkıştırılmamış toprak, zayıf üst yapı desteğine ve dolguya neden olur. Bir inşaat sahasında zaman kaybı, para kaybı demektir.

Zayıf taşıma kapasitesine sahip zayıf zeminler genellikle jeoloji mühendisleri ve tasarımcıları için önemli bir zorluk teşkil eder. ViaCalco® zayıf zeminlerle karıştırıldığında çalışmaya elverişsiz olan zemin tabakası, sağlam bir çalışma platformuna dönüştürülebilir. Bu ileride yapılacak yol alt yapısı tabanı,  çalışmalar için temel oluşturur. 

otoyollar, demir yolları, kara yolları, endüstriyel alanlar, hava alanları için her türlü temel zemini, kaplama ve alt temel inşası veya inşaat mühendisliği projeleri ile ilgili diğer hafriyat işleri için bir temel sağlar.

Yüksek su muhtevasına sahip, zayıf ve ince taneli zemin pek çok inşaat alanında önemli bir zorluk teşkil edebilir. Çamurlu bir saha iş makinelerinin sahaya erişimi ve verimli çalışabilmesini zorlaştırır. Bu tip sahalar aynı zamanda projenin inşaat veya jeoteknik mühendisi tarafından belirlenen sıkıştırma gereksinimlerinin elde etmesini de zorlaştırır. Nemli ve yeterince sıkıştırılmamış zemin, zayıf üst yapı desteğine ve dolgu tabakasına neden olur. Bunlar inşaat sahasında zaman ve para kaybı demektir.
 

Solutions to Meet Your Needs

ViaCalco® toprak ince kil içeren toprakları hemen kurutur. Aynı zamanda kireç ve kilin flokulasyon etkisi sayesinde inşaat sırasında çalışma koşullarını da iyileştirir. Jeoteknik ön etütler bile toprağın yeniden kullanımını optimize ederek uzun vadede iyileştirmeler sağlar. ViaCalco® eklemek toprakta üç önemli iyileştirme sağlayabilir:

 • Toprak kurutma – toprağın nem içeriğini azaltma.
 • Toprak yapısını değiştirme – toprağın plastisitesini azaltma, sıkıştırmaya yardımcı olma ve erken dayanımı artırma.
 • Toprak stabilizasyonu – uzun vadede mukavemeti artırma, şişme potansiyelini azaltma ve donma çözülmesi direnci.

ZAMANDAN VE PARADAN TASARRUF
ViaCalco® ile işlenmiş toprak, bir inşaat projesi için bir dizi ekonomik avantaj sunabilir:

 • Özellikle agrega temel tabakası ve jeo-sentetik malzemeler kullanıldığında ‘kaldır ve değiştir’ seçeneğiyle kıyaslandığında diğer toprak iyileştirme seçeneklerinden daha düşük maliyetlidir.
 • Şantiye toprağının yük taşıma kapasitesini hızla iyileştirerek inşaat malzemelerinin teslim edilmesini sağlar ve diğer inşaat çalışmaları için sağlam bir çalışma platformu sunar. Vakit nakittir – kireç, işin plana göre ilerlemesine yardımcı olur.
 • ViaCalco® ile kararlı hâle getirilen toprak temel zemini ve kaplamaya entegre olduğundan üst yapı tasarımında göz  önünde bulundurulabilecek uzun süreli mukavemete sahip olduğu için üst yapı maliyetlerini azaltır.

ViaCalco® zayıf zeminleri hemen kurutur. Aynı zamanda kireç ve kil arasında oluşan flokulasyon etkisi sayesinde inşaat sırasında çalışma koşullarını da iyileştirir. Jeoteknik ön etütler zeminin yeniden kullanımını optimize ederek uzun vadede iyileştirmeler sağlar. ViaCalco® eklemek zeminde üç önemli iyileştirme sağlayabilir:

 • Zemin kurutma – zeminin nem içeriğini azaltma.
 • Zemin modifikasyonu– Zeminin plastisitesini azaltma, sıkıştırmaya yardımcı olma ve kısa sürede dayanımı artırma.
 • Zemin stabilizasyonu – uzun vadede mukavemeti arttırma, şişme potansiyelini azaltma ve donma çözülmesi direncine olumlu yönde faysa sağlama.

ZAMANDAN VE PARADAN TASARRUF
ViaCalco® ile iyileştirilmiş zemin, bir inşaat projesi için bir dizi ekonomik avantaj sunabilir:

 • Özellikle temel tabakasının agrega olması ve jeo-sentetik malzemeler kullanıldığında ‘kazı ve dolgu’ seçeneğiyle kıyaslandığında diğer zemin iyileştirme seçeneklerinden daha düşük maliyetlidir.
 • Şantiye zemininin taşıma kapasitesini hızla iyileştirerek diğer inşaat malzemelerinin sahaya teslim edilmesini sağlar ve sağlam bir çalışma platformu sunar. Vakit nakittir – kireç, işin zaman planlamasına uygun ilerlemesine yardımcı olur.
 • Kaplama tabakası maliyetini düşürür, ViaCalco® ile stabilize edilen zeminde oluşacak uzun dönem mukavemet artışları kaplama dizaynında alt temel ve kaplama tabakası kalınlık hesaplamalarında göz önünde bulundurulabilir. 
   

Other İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ applications

View all of them
construction aggregates
Asfalt
precast concrete
Prekast Beton