Understanding Your Market Needs

Aglomerasyon prosesine eklenen kirecin kalitesi, granülometrisi, miktarı ve ekleme yöntemi, bu tesis için dört açıdan kritiktir: sinter performansı, verimlilik, yakıt oranı ve çevresel ayak izi.

Daha düşük bir çevresel ayak izine ulaşmanın, sinter verimliliğini artırmanın ve enerji tüketimini azaltmanın en iyi yolu nedir?

Sinter kalitesinin toplam maliyet ve üretim sonrası operasyonlar üzerindeki etkisi nedir?
 

Solutions to Meet Your Needs

  • Sönmemiş kireç, kireç taşına kıyasla sinterlenmiş katmanda ısı transferini iyileştirir.
  • Eritkenlerin miktarı, türü ve kalitesinin sinter kalitesinin belirlenmesinde önemli bir rolü vardır ve sinter tesisinde iyileştirilmiş enerji kullanımı ve daha düşük emisyonlar elde edilmesini sağlayabilir. 
  • Parça cevher ve pelet yerine sinter kullanımı yüksek fırın yakıt oranını ve CO2 emisyonlarını azaltmaya yardımcı olur.
  • Eritilmiş sinter beslemesini yüksek fırına eklemek, yumuşama ve erime sıcaklığını artırarak ısı düşüşünü iyileştirir.
  • Sinter mukavemeti, yüksek fırınlarda PCI (Toz Kömür Püskürtme) oranının belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
     

Other Demir ve Çelik applications

View all of them
steel making
Çelik Eritme
laddle_furnance
Pota Metalürji Fırını