Understanding Your Market Needs

Kalsiyum bileşiklerini üretmek için kireç ürünleri esas olarak çeşitli kimyasallar elde etmek amacıyla bir kalsiyum kaynağı olarak kullanılır. Bunlar arasında kireç kaymağı, kalsiyum fosfat, kalsiyum klorür, kalsiyum sabunları, laktat, kalsiyum nitrat, kalsiyum sitrat ve diğer pek çok kimyasal yer almaktadır. Bu kimyasallar gübre, plastik ve gıda vb. gibi farklı endüstrilerde kullanılmaktadır.

Kimya endüstrisinde kireç aynı zamanda alken oksitler, yağ giderme için trikloroetilen, refrakterler için magnezyum hidroksit, yağlayıcı ve gresler için yağ katkılarının vb. üretilmesi için de gereklidir.

Kireç ürünü nihai kimyasal bileşiğin içine gömülü olacak kalsiyum elementini sağlamaktadır. Kireç özelliği reaksiyon prosesini ve nihai ürünün kalitesini doğrudan etkileyecektir.

Çünkü reaksiyon için kullanılacak kalsiyumun kireçten maksimum verim almak için mümkün olduğunca yüksek olması gerekmektedir. Saflığık da nihai ürünün kalitesinin garanti edilmesinde çok önemlidir. 
 

Solutions to Meet Your Needs

Bu pazar için Carmeuse, yüksek Ca içeriği ve saflık ile yeterli reaksiyon özelliğine sahip özel sönmemiş kireç, sönmüş kire ve kireç taşı ürünleri tedarik etmektedir.