Understanding Your Market Needs

Kağıt ve kağıt hamuru endüstrisinde kireç ağırlıklı olarak Kraft prosesinde kullanılmaktadır. Burada kireç, sönmüş kireç Ca(OH)2 ve sodyum karbonatın Na2CO3 reaksiyonu ile sodyum hidroksit geri kazanımı olan kostiklemede kullanılır. Bu reaksiyon kağıt hamuru prosesinde yeniden kullanılan sodyum hidroksit (NaOH) ve kalsiyum karbonat (CaCO3.) üretir. Bu kalsiyum karbonat (çamur olarak) daha sonra söndürülerek ve kostiklemede yeniden kullanılacak sönmemiş kireç üretmek için kireç fırınında yerinde kalsine edilebilir.

Katışkı konsantrasyonunu kabul edilebilir bir sınır içinde tutmak için bu proseste düzenli olarak taze sönmemiş kireç (1 ton kağıt hamuru için yaklaşık 250kg) eklenmelidir.

Kağıt hamuru ve kağıt tesislerinde kireç, daha pek çok amaçla kullanılabilir. Bunların arasında su arıtma, pH nötralizasyonu ve baca gazı temizleme ile daha pek çok proses yer almaktadır.

Kireç ve CaO içeriğinin reaksiyonu, sorunsuz kireç söndürme prosesini kolaylaştırmak ve sodyum hidroksitten en iyi verimi almak için mümkün olan en iyi seviyede olmalıdır.

Solutions to Meet Your Needs

Carmeuse bu uygulama için yüksek kalite parça kireç tedarik etmektedir.