Understanding Your Market Needs

Hayat suya bağlıdır. İçme suyu yeraltı veya yerüstü doğal su kaynaklarından elde edilerek hazırlanır. Her iki durumda da bu su kimyasal arıtma ve dezenfeksiyon işleminden geçer. Avrupa’daki pek ok içme suyu tesisi ek bir iyileştirme adımı olarak suyun sertliğini ayarlar. İçme suyuna uygun kireç ürünleri içme suyunun kimyasal arıtma ve sertlik kontrolünde etkili bir şekilde kullanılmaktadır.

Dünyadaki içme suyu kaynakları sınırlıdır. Avrupa’da saf yeraltı veya dağdan gelen su kaynakları ihtiyaçları karşılamakta yetersizdir, bu nedenle yerüstü suyu birincil kaynaklardan biri olarak kullanılmaktadır. Avrupa içme suyu standartları içme suyu için katı fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik parametreler tayin etmektedir. Doğal yerüstü suyu bu şartlara uygun olması için fiziksel ve kimyasal arıtmadan geçmelidir. Boruları korumak ve su sertliğinin su ve atık su yönetimi üzerindeki ikincil etkilerini kontrol etmek amacıyla içme suyu sertliği ayarlanır.

Solutions to Meet Your Needs

Kireç ve öğütülmüş kireç taşı veya dolomit, içme suyu arıtma işlemindeki pek çok adımda kullanılmaktadır.

 • Kireç ve demir veya alüminyum tuzunun birleşik etkisi ile pıhtılaşma sonrası asılı parçacıkların giderilmesi.
 • Kireçle ayarlanan alkali pH’ta yeraltı suyundaki demir ve manganezin kimyasallarla giderilmesi.
 • İki zıt prosesle içme suyu sertlik kontrolü:
  • Sıvı ve toz deterjan tüketimini azaltmak için yumuşatma;
  • Çelik boruları korozyona karşı korumak ve suyun duyusal özelliklerini iyileştirmek için remineralizasyon.

Kireç, karbonat dengesine etki etmek için bu iki proseste de uygulanır. Öğütülmüş kireç taşı veya dolomit de alternatif karbonat kontrolü tekniklerinde bir reaktör dolgu olarak kullanılır.

ÜRÜNLER
Carmeuse, EN 12518’e uygunluğun esas olduğu içme suyu arıtımı için özel olarak AQUACALCO® ‘W’ ürün yelpazesini geliştirmiştir. Bu özel ürün yelpazesi aynı zamanda pelet reaktörü ile uyumlu ürünler, yüksek konsantre hazır kireç sütü ve son derece düşük alüminyum içeriğine sahip ürünleri içermektedir.

 • AQUACALCO® QW
 • AQUACALCO® SW
 • AQUACALCO® SW 97/ 30
 • AQUACALCO® SW 97/ 20
 • AQUACALCO® MW
 • Öğütülmüş kireç taşı    - ADI BİRLEŞTİRİN
 • Öğütülmüş dolomit

PROSESLER 

 • Asılı parçacıkları giderme sayfası
 • İS sertlik kontrolü sayfası

UZMAN DESTEĞİ 

 • Kalite ve teslimat
 • Ürün inovasyonu
 • Optimizasyon + özel tasarım


 

Other SU ve ATIK ARITMA applications

View all of them
biosolids_treatment
Biyokatilari Aritma
industrial_sludge
Endüstriyel Çamur ve Kirlenmiş Toprak Arıtma