Understanding Your Market Needs

Çoğu endüstriyel üretim prosesinde emisyon kontrolü toz ve asitli gazlar, özellikle SOX gibi diğer kirleticilere odaklanmaktadır. Bu nedenle kontrol sisteminde özel ilave bir adım atılması zorunludur. Öncelik, en düşük toplam maliyetle uygunluğu sağlamaktır. Bir baca gazı temizleme özümü seçerken en önemli hususlar arasında bu nedenle güvenilirlik, kullanım kolaylığı ve uygun maliyet yer almaktadır.

En standart çözümler arasında esneklikleri, basit ve daha düşük yatırım maliyetine sahip olmalarının yanı sıra güvenilir ve verimli olmaları nedeniyle kuru prosesler (kuru sorbent püskürme) yer almaktadır. Bu temizlik adımı operatörün ana iş kolunun dışında olsa bile proses optimizasyonunun da değerlendirilmesi gerekir.

Solutions to Meet Your Needs

CleanCalco®, Carmeuse’un uzmanlarımızın sunduğu tam hizmetler de dahil baca gazı temizliğine yönelik ürün yelpazesidir. Bu, güvenilir ve uygun maliyetli bir baca gazı temizleme çözümünün belirlenmesini, uygulanmasını ve optimize edilmesini sağlamaktadır. Klasik sönmüş kirece kıyasla temizlik verimliliğini artırmak için özel ürünler tasarlanmaktadır.
Müşteriler doğru reaksiyon maddesi ve ilgili hizmetleri bir araya getirdikten sonra mevzuata tamamen uygunluk sağlayabilir. Bu da işletme maliyetlerini düşürmekte ve en yüksek derece kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Operatörler emisyon sınırı değerleri yerine ana faaliyetlerine odaklanabilir.

Optimize çözümlerimiz şu ürünleri içermektedir:

 • CleanCalco® SD
 • CleanCalco® FGC
 • CleanCalco® HPV

Carmeuse seçtiğiniz proses ne olursa olsun her zaman uygun CleanCalco® sorbentini sağlayacaktır. Ürünümüze ek olarak hizmet yelpazemiz, operasyonlar sırasında baca gaza temizliğinin opitimizasyonunu ve uygunluk maliyetinin mümkün olduğunca düşük kalmasını sağlamaktadır:

 • Değerlendirme ve Tanıtım Denemesi
 • Yerinde Operasyon Desteği
 • Ayarlama
 • Depolama ve Püskürtme
 • Kalite ve İnovasyonlar
 • Müşteri Hizmetleri ve Tedarik Çözümleri
   

Other BACA GAZI TEMİZLEME applications

View all of them
Incinerator
Atıktan Enerjiye
Inside bottom of smoke stack
Yardimci Tesisler Ve Kazanlar