Understanding Your Market Needs

Su, endüstri için temel kaynaklardan biridir. Madencilik, cevher işleme, kimya endüstrisi ve diğer pek çok endüstri kolu su olmadan faaliyetlerini sürdüremez ve kirlenmiş atık su üretirler. Bu sular su yollarına veya denize boşaltılmadan önce karmaşık arıtma işlemleri gerektirir. Kireç ürünleri pek çok endüstri kolunda atık suyu arıtmak için etkili kimyasallar olarak kullanılır.

Endüstriyel kalkınmanın bir sonucu olarak Avrupa’da büyük miktarda atık su oluşmaktadır. Su kirliliği her endüstri kolu için kendine özgüdür. Avrupa mevzuatı, yerüstü suyu ve deniz suyunun ana özelliklerini tanımlamaktadır. Endüstriyel atık su, ister bir endüstriyel tesisten yerüstü sularına boşaltılsın, ister maden drenajı olarak ikincil olarak meydana gelsin, bu sınırlara uygun olmak zorundadır.

Solutions to Meet Your Needs

 • Kireç en elverişli ve en uygun maliyetli alkali kimyasaldır: bazen iki adımlı sistemlerde kireç taşı ile birlikte kullanılır.
 • Atık su arıtmada pek çok kimyasal proses, belirli bir pH değeri gerektirir: kireç, gereken pH değerini ayarlamak veya düzeltmek için kullanılır.
 • Ağır metaller ve flor gibi pek çok inorganik kirletici alkali pH’ta çökelir; kireç kullanarak çöktürme, bunların atık sudan giderilmesi için gereken ilk adımdır.
 • Kireç, sudaki organiklerin flokulasyonunu destekler ve bunlar bir çamur formunda giderilmelidir: bu proses biyolojik atık suda veya inorganik kirletici ile birlikte kullanılabilir.

ÜRÜNLER
Carmeuse, endüstriyel su ve asit maden drenaj arıtımındaki çeşitli proseslerin belirli kalite ve maliyet optimizasyonu taleplerini karşılayan AQUACALCO ® ürün yelpazesini sunmaktadır.

 • AQUACALCO ® Q
 • AQUACALCO ® QL
 • AQUACALCO ® QD
 • AQUACALCO ® S
 • AQUACALCO ® M
 • Öğütülmüş kireç taşı

PROSESLER

 • Endüstriyel pissu arıtma

UZMAN DESTEĞİ

 • Kalite ve teslimat
 • Ürün inovasyonu
 • Optimizasyon + özel tasarım
 • DBFO
 • Deneme testi

 

Other SU ve ATIK ARITMA applications

View all of them
Inside bottom of smoke stack
Yardimci Tesisler Ve Kazanlar
drinking_water
İçem Suyu Aritma