Understanding Your Market Needs

Dengeli bir çöktürme prosesi, kristalleşme ve MOL parçacık boyutunun iyi şekilde kontrol edilmesini sağlar. Bu nedenle kirecin reaksiyon özelliği, proses kararlılığının yanı sıra gereken parçacık boyutunu ve PCC şeklini elde etmek için kilit öneme sahiptir.

PCC’nin beyazlığı ve parlaklığı, özellikle ofis (beyaz) kağıdı üretimi için çok kritiktir. Burada özellikle demir oksit ve manganez oksit gibi katışkı seviyesi iyi derecede kontrol edilmelidir.

Silika veya alümina gibi diğer bileşenler, PCC’nin özelliklerini olumsuz etkilediklerinden nihai PCC için katışkı olarak değerlendirilir.

Solutions to Meet Your Needs

Carmeuse, PCC üreticileri için kararlı ve uygun kalite ve reaksiyon özelliğine sahip özel yüksek saflıkta (farklı parça boyutlarında) sönmemiş kireç sağlamaktadır.