Understanding Your Market Needs

Yüksek kalite çelik ürünlere yönelik artan talep nedeniyle çelik yapım prosesinde (fosfor ve kükürt gibi) daha düşük katışkı için de bir talep oluşmuştur. BOF dönüştürücüde kireç püskürtme, bu en katı şartların yerine getirilmesine yardımcı olur. Carmeuse ve teknoloji ortakları bunun için BOF’ta kireç püskürtmeyi geliştirmiştir. Bu kükürt giderme prosesinin iyileştirilmesine yardımcı olarak daha düşük maliyetlerin yanı sıra çelik temizliği verimliliğine olumlu bir etki yapar.

BOF dönüştürücüdeki fosfor nedeniyle yeniden üfleme prosesleri nasıl azaltılabilir?
Daha temiz çelik yapmak için fosfor giderme prosesi nasıl iyileştirilebilir?

Solutions to Meet Your Needs

  • Uçucu çelik yunağına eritken maddelerin ekleme süreleri optimize edilmiştir.

  • Fırındaki oksitleyici ortam optimize edilerek fosfor seviyesi azaltılır ve birinci sınıf çelik elde edilir.

  • Daha hassas kireç püskürtme prosesi, her zaman kontrolü zor olan klasik parça kireç ekleme uygulamaları için ideal bir alternatif sağlar.

BOF’ta kireç püskürtme yoluyla önemli sonuçlar elde edilmiş olmakla birlikte Carmeuse ve stratejik ortakları optimum performans için her zaman bu teknolojiyi daha da geliştirmek için çalışmaktadır. Bu geliştirmeler arasında şunlar yer almaktadır:

  • İyileştirilmiş kireç çözünme hızı, sürekli daha iyi cüruf ve iyileştirilmiş kükürt giderme prosesi sayesinde metalürjik faydaları.
  • Proses faydaları içerisinde daha az dökülme; fosfordan kaynaklı yeniden üflemenin tamamen giderilmesi; püskürtülen kirecin 10 geri kazanımı ve refrakter astar ömründe potansiyel iyileşme yer almaktadır.
  • Daha temiz çalışma koşulları sayesinde çevresel ve güvenlikle ilişkili faydaları.

Other Demir ve Çelik applications

View all of them
sinter
Sinter Tesisi
iron ore
Demir Cevheri Hazirlama