Understanding Your Market Needs

Taşımacılık acenteleri üst yapıların ömrünü uzatmanın yanı sıra karayollarına ve otoyollara yapılan yatırımlarda mali getiriyi artırmaları ve asfalt üst yapıların bakımından kaynaklı zorlukları en aza indirmeleri için yoğun baskı altındadır. Acenteler güvenilir, kendini ispat etmiş ve sürdürülebilir çözümler aramaktadır. Bir kimyasal aktif dolgu olan sönmüş kireç yatırımcılar için katma değer sağlar.

Kara yolu işletmecileri ve yol sahipleri genellikle bakım maliyetlerini ve dolayısıyla yaşam döngüsü maliyetlerini azaltacak çözümler aramaktadır. Sonuç olarak kara yolunun ömrünü etkileyen kalite parametreleri aramaktadırlar.

Yol yapımından sorumlu yetkililer karayolu ve otoyollara yapılan yatırımların geri dönüşlerinin arttırılması, asfalt kaplama bakımlarının azaltılması için yaşanılan sıkıntıların azaltılması ve asfalt tabakasının kullanım ömrünü arttırılması için baskı altındadırlar. Yol yapımı yetkilileri güvenilir, kendini ispat etmiş ve sürdürülebilir çözümler aramaktadır. Bir kimyasal aktif dolgu malzemesi olan sönmüş kireç yatırımcılar için katma değer sağlar.

Yol yapımından sorumlu yetkililer genellikle bakım maliyetlerini azaltacak ve dolayısıyla yol kullanım ömrünü uzatacak çözümler aramaktadır. Sonuç olarak kara yolunun ömrünü etkileyen kalite parametreleri aramaktadırlar.

Solutions to Meet Your Needs

Sönmüş kireç, kimyasal olarak aktif bir dolgudur. Karışımı daha sert ve yüksek sıcaklıklarda daha dayanıklı hâle getirdiğinden nem hassasiyetine direnci ve kalıcı deformasyon direncini artırarak sinerjistik faydalar sunar. Bu da yorgunluğa bağlı göçme ve çatlamaya karşı daha dayanıklı bir asfalt karışımı sağlar. Sönmüş kireç aynı zamanda bitüm oksidasyonunu yavaşlatarak asfalt üst yapının yaşlanma hızını da azaltır. Bu sadece üst yapı zaman içinde daha esnek kalır ve kireç katılmadığı zamana göre daha uzun yıllar gevrek çatlaklara karşı korunur.

Üst yapı yaşlandıkça genellikle mikro çatlak oluşumuyla çatlama başlar. Bunlar daha sonra birleşerek üst yapıya zarar veren makro çatlaklar oluşturur. Kireç bitüm içindeki elementlerle reaksiyona girerek mikro çatlakları daha iyi engelleyerek yönünü değiştiren daha büyük parçalar oluşturduğundan sönmüş kireç parçacıkları çatlamayı azaltır. Bu da mikro çatlakların büyüyerek üst yapının çökmesine katkı sağlayan daha büyük çatlaklar oluşturmasını önler.

Kuzey Amerika Devlet karayolu kuruluşları sönmüş kirecin asfalt karışımının dayanıklığını kullanım ömrü boyunca %20 ila 50 arasında artırdığını tahmin etmektedir. Avrupada Fransız karayolu operatörleri sönmüş kirecin faydalı etkisinin aşınma tabakası hizmet ömrü beklentisi açısından dayanıklılığı %25 artırdığını bildirmektedir. Asfalt tabakalarda sönmüş kireç kullanarak yol yapımının karbon ayak izi %23 azaltılabilir. (Kaynak: EuLA)

Sönmüş kireç, kimyasal olarak aktif bir dolgudur. Karışımın yüksek sıcaklıklarda katılığını ve sertliğini arttırıp su hassasiyeti dayanımı ve tekerlek izinde oturma izini azaltarak sinerjik fayda sağlamaktadır. Bu da yorgunluğa bağlı deformasyon ve çatlamaya karşı daha dayanıklı bir asfalt karışımı sağlar. Sönmüş kireç aynı zamanda bitüm oksidasyonunu yavaşlatarak asfalt üst yapının yaşlanma hızını da azaltır. Bu sayede üst yapı uzun süre daha esnek kalır ve kireç katılmadığı zamana göre daha uzun yıllar çatlaklara karşı korunur.

Üst yapı yaşlandıkça genellikle mikro çatlak oluşumuyla çatlama başlar. Bunlar daha sonra birleşerek üst yapıya zarar veren makro çatlakları oluşturur. Kireç bitüm içindeki elementlerle reaksiyona girerek daha büyük parçalar oluşturduğundan mikro çatlakları daha iyi engeller, yönünü değiştirir. Bu da mikro çatlakların büyüyerek üst yapının deformasyonuna neden olan daha büyük çatlakların oluşmasını önler.

Kuzey Amerika Devlet karayolu kuruluşları sönmüş kirecin asfalt karışımının dayanıklığını kullanım ömrü boyunca %20 ila 50 arasında artırdığını tahmin etmektedir. Avrupada Fransız karayolu otoriteleri  sönmüş kirecin faydalı etkisinin aşınma tabakası hizmet ömrü beklentisi açısından dayanıklılığı %25 artırdığını bildirmektedir. Asfalt tabakalarda sönmüş kireç kullanarak yol yapımının karbon izi %23 azaltılabilir. (Kaynak: EuLA)

Other İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ applications

View all of them
soil treatment
Toprak Arıtımı
construction aggregates
Agregalar