Understanding Your Market Needs

Bir AOD’da paslanmaz çeliği eritmek ve arıtmak için tüm proses son derece sıkı kontroller gerektirir. Bu kontroller ham madde seçiminden arıtma ve döküm proseslerine kadar bir çok aşamayı kapsar. Tipik bir EAF uygulamasında bazlığı indirgeyen cüruf altında eritme yapılacaktır. AOD cüruf, karbonsuzlaştırmadan kükürt seviyelerinin azaltılmasına ve pahalı oksitlerin yeniden metale dönüştürülmesine kadar önemli bir rol oynar.

Paslanmaz çelik eritme prosesinde (AOD prosesinde) kireç tüketimi ve alaşım geri kazanımı nasıl iyileştirilebilir?

Solutions to Meet Your Needs

  • SiO2, S ve kontrollü LOI içeriği gibi katışkılar üzerinde daha sıkı kontrollere sahip daha yüksek CaO içeriği müşterilerimizin daha iyi krom ve silikon geri kazanımının yanı sıra daha düşük kireç ve dolomitik kireç tüketimi elde etmesine yardımcı olur. Kireç ve dolomitik kireç tüketiminin daha da azaltılması cüruf hacimlerinin azaltılmasına ve dolayısıyla önemli proses faydalarından yararlanılmasına yardımcı olur.

  • Ürünlerimiz müşterilerimizin ideal kükürt seviyelerine ulaşmasına ve alaşımları geri kazanmasına yardımcı olan en sıkı spesifikasyonları karşılamaktadır. Son derece düşük karbonlu kireç de arıtma aşaması sırasında karbon kapmanın önlenmesine de yardımcı olur.

Other Demir ve Çelik applications

View all of them
iron ore
Demir Cevheri Hazirlama
laddle_furnance
Pota Metalürji Fırını