Zariadenie na vápnenie v prevádzke zákazníka musí mať správny dizajn. Ten je kľúčom pre zaistenie bezporuchovej, bezpečnej a hospodárnej prevádzky.

Toto zahŕňa niekoľko krokov, vrátane skladovania, manipulácie, dopravy a dávkovania vápna, ako aj prípravy, čerpania a vstrekovania vápenného mlieka. Za viac ako 150 rokov sme s týmito činnosťami získali rozsiahle poznatky a dlhodobé skúsenosti. Sme pripravení pomôcť vám s prípravou a optimalizáciou vašej fázy vápnenia:

  • Posúdením konštrukcie vápniaceho zariadenia, od vykládky vápna po konečný bod dávkovania.
  • Zabezpečením kompletného návrhu vašej fázy vápnenia, vrátane prípravy vápenného mlieka.
  • Výstavbou a prevádzkovaním vášho vápniaceho zariadenia alebo zariadenia pre vápenné mlieko v pozícii subdodávateľa.

Mohlo by vás zaujímať